Trots als een pauw

Nico2016zondag 15 januari 2017 14:10

Kerkgebouwen zijn in Nederland vaak het middelpunt van de samenleving. Zo ook in Sliedrecht. Op een klein stukje Sliedrecht staan enkele kerken dicht bij elkaar: de Kerkbuurt. Een heel klein stukje van die buurt was het decor van veel discussie in 2016.

Terugblikkend op die discussie dacht ik aan Erasmus. Hij merkte in zijn ‘Lof der zotheid’ al op: “Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert.” Wie of welke persoon kan daar weerstand aan bieden?

Neem de media. Op een kleine uitzondering na heeft de media voorstanders in deze discussie niet inhoudelijk bevraagd op hun standpunten. Plaatselijk niet, regionaal niet en zelf een landelijke kwaliteitskrant liet dit achterwege. Vrijwel uitsluitend berichtgeving waarin alleen tegenstanders een podium kregen, mede gestaafd door niet-valide en manipuleerbare peilingen. Waar blijft ‘hoor en wederhoor’?

Ook de politiek werd eerder geïmponeerd door schijn dan door werkelijkheid. Ondanks dat er inhoudelijk niets verandert, verander je plotsklaps van standpunt en word je boos omdat je alleen kijkt naar wat tegenstanders denken of doen. Cialdini omschreef deze vorm van sociale bewijskracht in 2001 als het “kijken naar wat andere mensen in die situatie denken of doen.”

Die sociale bewijskracht werd zo groot dat binnen politieke partijen verdeeldheid ging ontstaan. Er moest de nodige druk uitgeoefend worden om als politieke partij ineens, eensluidend, het nieuwe standpunt te huldigen. Dat lukte de ene partij wat beter dan de andere.

Sommige personen zijn bestand tegen zo’n druk en discipline. Ik ontdekte er een. Ondanks alle pek en veren bleef hij achter zijn standpunt staan. Achter de inhoud. Op en top een man die vooral vóór Sliedrecht is. Je kunt best een beetje trots zijn op zo’n volksvertegenwoordiger. Trots als een pauw. Hulde!

« Terug