SGP-ChristenUnie Sliedrecht deelt zorgen over gezondheid inwoners

Chemours Nicomaandag 06 februari 2017 15:04

De SGP-ChristenUnie-fractie heeft zorgen over de gezondheid van haar inwoners, maar zet ook vraagtekens bij individueel onderzoek naar de waarde van PFOA (C8) in het bloed van inwoners. De fractie is groot voorstander van onderzoek dat meer duidelijkheid geeft over de risico’s op de gezondheid van onze inwoners door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Helaas geeft een individueel bloedonderzoek naar PFOA die duidelijkheid niet. We zien eerst uit naar de uitkomst van het grootschalige onderzoek dat momenteel door het RIVM wordt uitgevoerd.

Over het nut en de noodzaak van het bepalen van de waarde van PFOA in het bloed is al veel gesproken. Deskundigen zijn hier duidelijk over: de uitslag van zo’n onderzoek zegt niets over het verleden, er is geen verband te leggen met mogelijke gezondheidseffecten en er is geen behandeling mogelijk.  Dat de uitslag aantoont dat de bloedwaarde onder de grenswaarde ligt, stelt mensen gerust, zeggen andere fracties en horen we ook van enkele inwoners. De fractie van de SGP-ChristenUnie is echter van mening dat onze inwoners niet gebaat zijn bij een mogelijk onjuiste geruststelling. Een lage waarde die nu gemeten wordt zegt namelijk niet dat er in het verleden geen hoge bloedwaardes zijn geweest. Een verhoogde waarde hoeft ook niet te zeggen dat mensen bang hoeven zijn ziek te zijn of te worden. Om die reden loopt een veel breder onderzoek door het RIVM. Hopelijk krijgen we hieruit meer informatie over de effecten van de uitstoot van PFOA en de risico’s als men daadwerkelijk besmet is geraakt. Deskundigen adviseren om de uitslag daarvan af te wachten.

Het is erg goed te begrijpen dat mensen graag duidelijkheid willen over hun gezondheid en alles aangrijpen om dit voor elkaar te krijgen. Als bloedonderzoek daar daadwerkelijk een bijdrage aan kan leveren, dan staan wij als fractie vooraan om dat te bewerkstelligen. In dat geval vinden we ook dat dit geld mag kosten en hebben we dat er ook graag voor over! Maar tegelijkertijd vinden we dat we ook eerlijk moeten zijn. Als bloedonderzoek niet de geruststelling kan geven waar mensen echt behoefte aan hebben en men zelfs het risico loopt onnodig ongerust te raken, dan willen we daar niet aan meewerken.

Soms lijkt het erop dat de hele situatie wordt ingezet voor politiek gewin. Wij hebben vanaf het begin aangegeven dat we er groot voorstander van zijn om gezamenlijk op te trekken en waren daarom ook blij met de inzet van een grootschalig en degelijk wetenschappelijk onderzoek door het RIVM. We waren het als gemeenteraad hierover unaniem eens.  De resultaten van dit onderzoek worden dit voorjaar verwacht. We moeten dus nog even geduld hebben. Daar hebben we allemaal baat bij! Door de discussie in de gemeenteraad over de bloedproef met een motie op scherp te zetten, lijkt het een voor- en tegenstandersdebat te worden, over de rug van onze inwoners, maar hier speelt maar één belang, namelijk de gezondheid van onze inwoners!

Nu ook blijkt dat er hoge kosten gemoeid zijn met individueel, in feite nutteloos, onderzoek vinden wij dat onverantwoord. Voorlopig worden de kosten geraamd op maar liefst € 375.000! Dat geld geven we graag uit aan onderzoek waar de inwoners wél wat aan hebben! Daarom hebben we hierover een aantal kritische vragen gesteld aan het college.

Naast zorgen over de gezondheid in verband met de uitstoot van gevaarlijke stoffen aan de overkant, zijn er bij ons ook zorgen over de uitstoot van gevaarlijke stoffen van bijvoorbeeld de A15 en door het scheepvaartverkeer over de Merwede. We zijn bezig om hierover meer duidelijkheid te krijgen en om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de risico’s te verkleinen. Hier hoort u binnenkort zeker meer van!

« Terug