Lokaal armoedebeleid Sliedrecht

IMG_0777woensdag 08 februari 2017 14:52

Het was vandaag landelijk nieuws: “Aantal huishoudens onder armoedegrens gestegen”. Juist nu is de gemeente Sliedrecht bezig om in aansluiting met het regionale beleid het lokaal armoedebeleid op te zetten en heeft onze fractie deze week onze ideeën en wensen aan het college kenbaar gemaakt.

Het uitgangspunt van de fractie SGP-ChristenUnie, zoals we dit hebben beschreven in ons verkiezingsprogramma 2014-2018, is dat stille armoede wordt bestreden en dat er samengewerkt wordt tussen verschillende lokale partners.

 Voor samenwerking is het nodig om te weten welke lokale partners er zijn en, nog belangrijker, welke personen of gezinnen er hulp nodig hebben. Daarom is het antwoord op de volgende vragen van belang:

 1. Is de doelgroep in beeld? Weten we om wie het hier gaat?
 2. Zijn alle doorverwijzers voldoende in stelling gebracht om signalen te melden?
 3. Zijn alle lokale organisaties in beeld? Ons voorstel is om de lokale organisaties met elkaar in contact te brengen om te bespreken hoe zij elkaar kunnen versterken in de hulp aan minder bedeelden. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen.

 Andere ideeën voor lokale ondersteuning:

 • Aanbieden van workshops aan gebruikers van de Voedselbank om tips te krijgen voedsel goed te verwerken.
 • Faciliteren van ontmoetingen tussen “lotgenoten” met als doel leren van elkaars ervaringen, geven van tips etc.
 • Een of twee dagdelen per week een satellietafdeling van de Sociale Dienst Drechtsteden in Sliedrecht stationeren. Proberen de hulp zo dichtbij mogelijk aan te bieden. Dit scheelt reiskosten voor de gebruikers.
 • Het ontwikkelen van een SliedrechtPas, waarvan iedereen gebruik kan maken, maar die voor mensen met een inkomen onder een bepaalde grens meer voordelen oplevert.

 Daarnaast is er een aantal punten die zo mogelijk op regionaal vlak opgepakt zouden kunnen worden:

 • Preventie via onderwijs, in samenwerking met maatschappelijke partners zoals banken;
 • Voor mensen die in een schuldhulpverleningstraject zitten:
  • Educatie tijdens het traject
  • Begeleiding naar de overgang bij het zelfstandig beheren van de financiën;
  • Nazorg bij beëindiging van het traject (en dan iets meer dan twee keer een telefoontje om te horen of alles goed gaat).

En als deze zorg en begeleiding niet in regio-verband opgepakt kan worden, dan moet dit ons inziens lokaal geregeld te worden. Op deze manier kan terugval worden voorkomen.

We hopen dat deze en wellicht ideeën van andere Sliedrechtse fracties bijdragen aan een lokaal armoedebeleid, waarmee inwoners van ons dorp verder geholpen kunnen worden bij het op orde houden of krijgen van hun financiële huishouding.

We nodigen de lezers  van harte uit om met ons mee te denken over dit onderwerp. Dit kan via onze Facebookpagina, maar ook rechtstreeks met de fractie. Neem dan contact op met Ria de Mul via riademul@gmail.com.

« Terug