Reactie SGP-ChristenUnie op het RIVM onderzoek

Industrievrijdag 12 mei 2017 23:36

Onze fractie is blij dat de uitslag van het bloed- en literatuuronderzoek bekend is. Ze heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM en constateert dat er degelijk onderzoek gedaan is. Wat natuurlijk opvalt is dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven en er mede daarom zorgen blijven bestaan. Wat dat betreft hadden we liever een andere uitslag gezien, maar aan inzicht en duidelijkheid is grote behoefte. Daarin komt het onderzoek tegemoet.

Ondanks de gedegen onderzoeken kan de bewoners geen zekerheid worden gegeven over de mogelijke gezondheidseffecten van PFOA. De steekproef bevestigt in ieder geval de eerdere conclusies, op basis van theoretisch onderzoek, dat in de directe omgeving van de fabriek omwonenden hogere concentraties PFOA in hun bloed hebben. Het is aannemelijk dat die concentraties in het verleden nog hoger zijn geweest, met mogelijke gezondheidseffecten tot gevolg. Er zijn verbanden gevonden tussen de concentraties PFOA in het bloed van mensen en gezondheidseffecten. Onzeker is echter of PFOA in het bloed de oorzaak is van gezondheidseffecten. Helaas geeft het literatuuronderzoek hierin niet voldoende duidelijkheid. 
De komende tijd zullen wij gebruiken om de onderzoeken grondig te bestuderen en ons te bezinnen op noodzakelijke stappen. In ieder geval zullen we de uitvoering van de aanbevelingen nauwlettend gaan volgen. Onze zorgen en die van onze inwoners kunnen, ondanks iets meer duidelijkheid en inzicht, niet worden weggenomen en blijvende aandacht en vervolgactie is wat ons betreft noodzakelijk.

« Terug