Reactie fractie op resultaten van onderzoek naar sluitingstijden horeca

1015204.JPGdinsdag 06 juni 2017 22:22

Eind vorig jaar heeft onze fractie samen met de fractie van het CDA een amendement ingediend om onderzoek te doen naar de effecten van de sluitingstijden van de horeca. Met dit onderzoek hoopt onze fractie dat er een duidelijker beeld komt van de effecten van de huidige sluitingstijden in de horeca ten aanzien van de veiligheid, openbare orde, gezondheid en overlast. Recent zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Onze fractie vond het rapport “Sluitingstijden avond- en nachthoreca in de gemeente Sliedrecht”, ondanks bruikbare resultaten, verre van volledig en ook inconsistent. Het is bijzonder dat er geen informatie van de politie naar voren is gekomen. Het rapport maakt melding van manipulatie en geeft geen informatie over de omvang van de groep mensen die gebruik willen maken van nachtelijke horeca. Tevens staan er geen duidelijke conclusies en aanbevelingen in. 

Opmerkelijk was ook dat de horeca-eigenaren niet staan te trappelen om de horeca ’s nachts nog langer open te laten. Hooguit incidenteel vinden zij dit een optie. Volgens hen is het bedrijfseconomisch niet interessant. En ook slechts 48% van de bezoekers van de nachthoreca zegt soms langer dan de geldende sluitingstijd te willen blijven.

Ten aanzien van veiligheid, openbare orde en gezondheid staan er nuttige resultaten in. U weet dat de fractie van de SGP-ChristenUnie de drie aspecten, veiligheid, openbare orde en gezondheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Wij vinden het niet normaal dat omwonenden wekelijks en maandelijks zoveel overlast ervaren. Dat willen we elkaar toch zeker niet aandoen? En wij vinden ook dat we elke kans op gezondheidswinst moeten aangrijpen. En die kansen liggen er, zo blijkt uit het rapport! Want méér beschikbaarheid van alcohol leidt tot meer gebruik. Zo duidelijk zijn het Trimbos én STAP, twee instanties die zich richten op alcoholgebruik. Wij hebben gevraagd of de portefeuillehouder zulke kansen niet met beide handen aan zou willen grijpen door dit beleid bijvoorbeeld te koppelen aan het gezondheidsplan.

Een groot deel van de inwoners steunt ons in de opvatting om de tijden niet vrij te geven  en een substantieel deel vindt vervroegen zelfs een goede optie. Wij lazen in het rapport dat er een redelijk draagvlak voor huidige sluitingstijden is, die relatief ruim zijn. We hebben de portefeuillehouder gevraagd om te kiezen voor gezondheid en te kiezen voor de inwoners die nu zoveel overlast ervaren.

Een heel groot gedeelte van onze inwoners zal ons daar dankbaar voor zijn.

 Het rapport over de sluitingstijden is te downloaden via de webpagina met vergaderstukken van de gemeenteraad.

« Terug