‘Chemours mogelijk niet gestopt met PFOA?’

8415525A-BF5F-4ACA-9C60-4E7FA271C873zaterdag 12 augustus 2017 21:42

Het artikel in de Volkskrant van 21 juli 2017 waarin door toxicologen van de VU Amsterdam werd geadviseerd om geen groenten en fruit uit eigen tuin meer te eten, heeft veel stof doen opwaaien. Veel mensen hebben hun mening gegeven, zowel mensen die het hier niet mee eens waren als mensen die verdergaande conclusies trokken. Zoals ook professor De Boer, toxicoloog aan de VU Amsterdam, die geciteerd werd in de Volkskrant en aangaf dat op basis van de resultaten het erop lijkt dat Chemours mogelijk helemaal niet gestopt is met PFOA. Wordt nu alleen gesproken over de gevolgen, terwijl de oorzaak niet weggenomen wordt?

Inmiddels heeft op 7 augustus een gesprek plaatsgevonden tussen het RIVM en de VU Amsterdam, waarbij vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de Dienst Gezondheid en Jeugd aanwezig waren. Het overleg vond plaats op initiatief van staatssecretaris Dijksma. ‘Ik vind het belangrijk dat de betrokkenen over dezelfde informatie beschikken en de resultaten kunnen duiden’’, aldus Dijksma in haar eerdere spoedbrief aan de Tweede Kamer.

Op 8 augustus 2017 verstuurden alle betrokkenen een persbericht over het overleg van 7 augustus, waarvan de inhoud van allen nagenoeg gelijk was. Men was het blijkbaar eens over wat besproken is. Wat het meeste opviel was de conclusie dat zowel de VU als het RIVM op basis van de metingen uit het onderzoek van de VU, van mening zijn dat geen conclusies getrokken kunnen worden over gezondheidsrisico’s bij het eten van fruit en groente uit eigen tuin. Dit staat in schril contrast met wat in de Volkskrant van 21 juli door de VU geroepen is. Er is niets terug te lezen over het feit dat Chemours mogelijk nog steeds PFOA gebruikt!

Eerder vroegen wij het onderzoekrapport op bij de VU Amsterdam. Ons werd keurig gemeld dat het onderzoeksrapport pas op 20 augustus 2017 uitgebracht gaat worden. Deze informatie, samen met het feit dat het inmiddels veel genoemde onderzoek van de VU tot op heden dus niet (openbaar) gepubliceerd is, doet ons tot de conclusies komen dat de informatievoorziening en communicatie over dit onderwerp op zijn minst verwarrend is.

Om die reden hebben wij het college om meer duidelijkheid gevraagd over de inhoud van het gesprek en misschien nog wel belangrijker, naar haar mening over welke partij(en) nu wel of niet geschikt zijn om onze inwoners op zo kort mogelijke termijn van goede informatie te voorzien. Aan de hand van de antwoorden zullen wij ons verder beraden. Zoals eerder ook door ons ingebracht, zijn wij voorstander van onafhankelijk onderzoek. Of de VU Amsterdam, al dan niet in combinatie met het RIVM, hiervoor de aangewezen partij is, kan men zich afvragen, gezien bovenstaande gang van zaken. Volstrekt helder moet zijn of Chemours nu wel of niet gestopt is met PFOA en dat mag niet naar de achtergrond verdwijnen door nu alle aandacht te richten op vervolgonderzoek naar de gevolgen!

« Terug