420 kinderen in de knel door ingewikkelde aanbestedingsprocedure

Kinderen op de fiets in bos.jpgvrijdag 06 oktober 2017 15:18

420 kinderen in de knel door ingewikkelde aanbestedingsprocedure in Sliedrecht en regio ZHZ. SGP ChristenUnie Sliedrecht stelt vragen. Keuzevrijheid en zorgcontinuïteit is in gevaar.

De William Schrikker Groep en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering hebben niet ingeschreven. Beide organisaties geven aan in het NRC van 2 oktober jl.[1] dat zij niet hebben ingeschreven omdat de tarieven niet kostendekkend zijn. Totaal gaat het om 420 kinderen. Door de ingewikkelde procedure is het een take it or leave it-verhaal.

Het is opmerkelijk dat de gecertificeerde instellingen zijn meegenomen in de aanbesteding in Zuid-Holland-Zuid. In andere jeugdregio’s is dat bewust niet gedaan omdat de VNG en Ministerie van Veiligheid en Justitie nog in overleg zijn of de gecertificeerde instellingen wel aanbesteed moeten worden[2]. Ook de wethouder van Enschede pleit in de Tubantia[3] voor een subsidierelatie met de gecertificeerde instellingen. Er is namelijk sprake van zorgplicht omdat de kinderrechter de jeugdbeschermings- of reclasserings-maatregel toewijst en niet de gemeente. Zelfs, wanneer er geen contract is met de gecertificeerde instelling. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank welke gecertificeerde instelling de maatregel moet uitvoeren.

Zelfs voor dit type zorg is de keuzevrijheid geborgd in de Jeugdwet artikel 2.4 lid 3.

Des te meer is het zorgelijk dat precies deze twee gespecialiseerde gecertificeerde instellingen niet aanbesteden.

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is de zwaarste vorm van hulpverlening. Daar kunnen we niet zomaar op bezuinigen. Het gaat in Zuid-Holland-Zuid  totaal om 420 kinderen die na 1 januari 2018 vooralsnog geen Jeugdbeschermer hebben. Onderzoek wijst uit dat het overdragen van een jeugdbeschermingsmaatregel, de maatregel met vijf maanden verlengt. Dat kost nog meer geld. Daar moeten goede bestuurlijke keuzes in worden gemaakt. Deze kinderen mogen niet de dupe worden.

« Terug