Verkiezingsprogramma “Geloven in Sliedrecht”

Aanbieden verkiezingsprogramma normaal - 1woensdag 24 januari 2018 09:00

Onder het thema Geloven in Sliedrecht presenteert de SGP-ChristenUnie haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022.

De SGP-ChristenUnie is een christelijke fractie die de overheid ziet als dienares van God. God wil ons door haar regeren, zodat er onder de mensen goede orde en rust is en God door de burgers in vrijheid overeenkomstig Zijn Woord gediend kan worden. Daarbij geldt dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is veel-, zo niet allesomvattend. Vanuit onszelf is het onmogelijk maar in het vertrouwen dat God regeert door Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we het in Zijn handen laten.  Alleen zo kunnen we elkaar dienen door de liefde.

Vanuit deze visie op het invullen van liefhebben heeft de SGP-ChristenUnie de thema’s “zorgen voor het leven”, “zorgen voor de aarde” en “zorgen voor elkaar” als hoofdthema’s vastgesteld. Die visie richt zich op het geloof als basis waaruit we politiek bedrijven en hoe we naar mensen en de schepping kijken. Die visie richt zich ook op de hoop die wij door ons geloof in Christus mogen hebben op de toekomst. En ten slotte richt die visie zich ook op de liefde die zich veelomvattend laat vatten in participatie.

lees of download het volledige programma via 

www.geloveninsliedrecht.nl

« Terug