SGP-ChristenUnie Sliedrecht brengt werkbezoek aan De Hooizolder

Hooizolder

bron: http://feitsmapark.nl/de-hooizolder/

donderdag 08 februari 2018 14:32

Rien Visser en Arnoud Spruijt hebben woensdagmiddag 7 februari j.l. namens de SGP-ChristenUnie-fractie een werkbezoek gebracht aan het Natuur- en Milieu-educatiecentrum De Hooizolder. Al geruime tijd biedt De Hooizolder lessen aan voor alle jongeren in Sliedrecht tussen de vier en achttien jaar oud. Hiermee heeft de organisatie veel kennis en kunde in huis die breed ingezet kan worden.

De directe aanleiding voor het werkbezoek vormt een interview met Carl van Rijn in Het Kompas van 1 februari jl. Van Rijn merkte onder meer op dat er vanuit de politiek weinig aandacht is voor het werk van De Hooizolder. Reden genoeg voor Rien Visser en Arnoud Spruijt om de boodschap van Van Rijn zelf aan te horen.

NME-centrum De Hooizolder verzorgt met beperkte middelen lessen op het gebied van duurzaamheid, milieu en ecologie. Daarnaast worden – grotendeels door vrijwilligers – allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder themafeesten en knutselmiddagen. In de loop van de jaren heeft De Hooizolder een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van duurzaamheid die het graag beter en structureler onder de aandacht wil brengen.

De SGP-ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma de ambitie opgenomen dat Sliedrecht binnen één generatie een duurzame en energieneutrale gemeente is. Om die doelstelling te verwezenlijken is het belangrijk dat de gemeente gebruikmaakt van de kennis van het NME-centrum. De SGP-ChristenUnie wil dat in het vervolg organisaties als het NME-centrum proactief betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid.

« Terug