SGP-ChristenUnie laat niemand wachten in de jeugdhulp

Boks - jong en ouddinsdag 13 maart 2018 20:11

Voor de jeugdzorg wordt het beleid vastgesteld voor de komende jaren. In het meerjarenperspectief ziet de fractie van de SGP-ChristenUnie geen oplossingen voor wachtlijsten en cliëntenstops. Dit is tegenstrijdig met de visie: de juiste zorg op de juiste plek. Dit betekent dat wanneer een gezin hulp vraagt en het budget op is, zij op de wachtlijst komt te staan.

Wij  willen niet dat inwoners geen zorg kunnen ontvangen terwijl zij dat wel nodig hebben. We kunnen begrijpen dat er instrumenten gebruikt moeten worden om een budget binnen de perken te houden, maar vinden wachtlijsten en cliëntenstops niet het juiste instrument.

Daarom stelt de fractie voor om te experimenteren met het 'Zweedse Model', met één sociaal pact voor een hele familie. Als blijkt dat het ook zo kan, waardoor onze inwoners direct de juiste noodzakelijke hulp krijgen, dan wordt dat wat ons betreft de koers. Onderzoeken wijzen uit, en dat is ook de doelstelling van de Jeugdwet, dat vroegtijdige en kortdurende zorg effectief is voor de lange termijn waardoor het zorggebruik afneemt.

Wij willen duurzaam investeren in onze jeugd, waarbij we geen 'nee tenzij'-regelingen willen, maar vertrouwen als basis.

« Terug