Biddag voor gewas en arbeid

biddende handenwoensdag 14 maart 2018 10:00

In veel kerken en gemeenten in Sliedrecht komen vandaag mensen bij elkaar om samen te bidden voor gewas en arbeid. Een oude, goede gewoonte waarmee we belijden dat we afhankelijk zijn van de zegen van onze Schepper.

Dit geldt voor ons werk, voor ons dagelijks brood en gezondheid, maar ook voor de politiek.

Wilt u vandaag bidden voor onze regering en ons koningshuis? In het bijzonder vragen wij uw gebed voor christen-politici die, op welke plaats zij ook gesteld zijn (in gemeentelijke, provinciale, landelijke of europese politiek), willen staan op het fundament van Gods Woord en zo uitdragen dat het houden van Gods goede geboden heilzaam is voor de hele maatschappij. 

In Matteüs 7 zegt Jezus: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want een ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.”

En verder staat er dan nog: “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.“ (NBV)

Mag dit je persoonlijk bemoedigen. Wilt u in uw persoonlijk gebed ook de verkiezingscampagne in Sliedrecht en de kandidaten een plek geven?

We wensen u en jou een goede biddag.

« Terug