SGP-ChristenUnie stelt mondelinge vragen over huisvesting Calvijnschool

Basisonderwijsmaandag 11 juni 2018 23:00

De fractie van de SGP-ChristenUnie heeft mondelinge vragen gesteld over het uitblijven van de realisatie van twee speellokalen bij de Johannes Calvijnschool.

In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van twee speellokalen in het gebouw van de Johannes Calvijnschool. Dit besluit komt voort uit de wettelijke taak die de gemeente heeft voor de bouw van onderwijshuisvesting. De aanvraag van de speellokalen is gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente Sliedrecht. Op basis van het aantal leerlingen heeft de school recht op deze uitbreiding. Op basis van de toen beschikbare normbedragen is er geld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Tot op heden zijn de lokalen echter niet gerealiseerd. De reden daarvoor is een tegenvallende aanbesteding. Alle aanbieders hebben ingeschreven voor een hoger bedrag dan de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Deze overschrijding is in lijn met de constatering van de VNG en de PO-raad dat de normbedragen voor huisvesting zo’n 40% te laag zijn. Er is een wetsvoorstel in de maak om deze normbedragen aan te passen, maar intussen zit de school met een nijpend ruimteprobleem. 

De SGP-ChristenUnie fractie stelt dinsdag 12 juni 2018 mondelinge vragen over deze situatie. Zij vraagt zich onder andere af welke financiële en technische problemen precies spelen bij de bouw van de twee speellokalen en sinds wanneer het college van deze problemen op de hoogte is. Ook heeft zij gevraagd hoe de gemeente Sliedrecht invulling geeft aan de wettelijke huisvestingstaak specifiek voor deze situatie en in het licht van het eerder genomen besluit, of er toezeggingen zijn gedaan en of het college voornemens is om, gelet op de urgentie, nog voor het zomerreces een besluit voor te leggen aan de raad.

Voor de SGP-ChristenUnie fractie is het duidelijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen en invulling moeten geven aan de wettelijke taak die we hebben als overheid.

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie stelt mondelinge vragen over huisvesting Calvijnschool'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.