SGP-ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over zichtbaarheid AED’s in Sliedrecht

AEDvrijdag 12 oktober 2018 10:31

Op 28 juni 2016 werd het amendement “Dorpsbrede AED-dekking” aangenomen. Het streven was om AED’s (automatische externe defibrillators) op strategische punten in Sliedrecht te situeren en gebruik te maken van reeds aanwezige AED’s bij bedrijven en instellingen, zodat een dorpsbrede dekking van AED-apparaten zou ontstaan.

Recent berichtten diverse landelijke media dat veel mensen niet weten waar ze in geval van nood een defibrillator kunnen vinden. Volgens de Hartstichting wordt dit nog niet belangrijk genoeg gevonden, terwijl het apparaat bij een hartstilstand levens kan redden. De Hartstichting pleitte ervoor dat er in een iedere buurt zo’n AED komt en riep mensen op om met elkaar een apparaat aan te schaffen. 

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de SGP-ChristenUnie-fractie vragen gesteld over de actie voor meer en zichtbare AED’s. De fractie heeft gevraagd op welke wijze de dorpsbrede dekking op dit moment in Sliedrecht gerealiseerd is. Het is belangrijk om te weten of de defibrillators voor elke inwoner in de buurt te vinden zijn, goed bereikbaar zijn en toegankelijk zijn. Daarbij is de vraag gesteld of er voor het criterium ‘voldoende dicht in de buurt’ een richtlijn bestaat, bijvoorbeeld van de Hartstichting.

Tot slot heeft de fractie nagevraagd hoe de communicatie over de vindbaarheid van AED’s in de nabije omgeving van de inwoners, bedrijven en instellingen heeft plaatsgevonden. Zijn de vindplaatsen van de defibrillators online na te gaan? En is er ook offline informatie over de vindplaatsen beschikbaar, bijvoorbeeld in de gemeentegids?

De fractie is nog in afwachting van de antwoorden van het college op deze schriftelijke vragen.

« Terug