Vrijwilligersbeleid vastgesteld!

Lopen met oude vrouw en verzorgsterdinsdag 16 oktober 2018 20:49

Vanavond is het vrijwilligersbeleid vastgesteld. De fractie SGP-ChristenUnie is blij dat de in de oordeelsvormende vergadering door ons genoemde punten verwerkt zijn het beleidsplan. Met daarbij de kanttekening dat wij al blij zijn als over vier jaar nog steeds 42% van de inwoners van Sliedrecht vrijwilligerswerk doet. En dat zeggen we niet vanuit pessimisme, maar vanuit de realiteit van een samenleving waarin mensen langer moeten doorwerken en er meer van mensen gevraagd wordt op het gebied van mantelzorg.

Bij de vorige bespreking is al genoemd dat er meer inzet verwacht wordt van het Vrijwilligerspunt. En ook in het agendapunt dat hierna besproken wordt, de Strategische Agenda sociaal domein komt dit aan de orde. Onze fractie wil hierbij opmerken dat we ons kunnen voorstellen dat voor het goed uitvoeren van deze taken meer uren nodig zijn als waar Welzijnswerk Sliedrecht nu subsidie voor krijgt. We nemen aan dat Welzijnswerk Sliedrecht in dat geval bij de portefeuillehouder kan aankloppen met een gemotiveerd verzoek om uitbreiding van de subsidie.
Tot slot wil ik namens de fractie SGP-ChristenUnie alle vrijwilligers in Sliedrecht heel hartelijk bedanken voor hun inzet en hen daarbij veel vreugde en voldoening wensen.

« Terug