Voorwoord

1921.jpg

Op deze en onderliggende pagina's vindt u alle onderwerpen uit het verkiezingsprogramma “Geloven in Sliedrecht” voor de raadsperiode 2018-2022. De SGP-ChristenUnie is een christelijke fractie die de overheid ziet als dienares van God. God wil ons door haar regeren, zodat er onder de mensen goede orde en rust is en God door de burgers in vrijheid overeenkomstig Zijn Woord gediend kan worden. Daarbij geldt dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is veel-, zo niet allesomvattend. Vanuit onszelf is het onmogelijk maar in het vertrouwen dat God regeert door Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we het in Zijn handen laten. Alleen zo kunnen we elkaar dienen door de liefde.

Vanuit deze visie op het invullen van liefhebben heeft de SGP-ChristenUnie de thema’s “zorgen voor het leven”, “zorgen voor de aarde” en “zorgen voor elkaar” als hoofdthema’s vastgesteld. Die visie richt zich op het geloof als basis waaruit we politiek bedrijven en hoe we naar mensen en de schepping kijken. Die visie richt zich ook op de hoop die wij door ons geloof in Christus mogen hebben op de toekomst. En ten slotte richt die visie zich ook op de liefde die zich veelomvattend laat vatten in participatie.

Deze thema’s zijn in dit verkiezingsprogramma uitgewerkt in tien subthema’s. Daarin komen de zorg voor mens en dier, gezondheid, veiligheid, meedoen, participatie, werk, scholing, sociaal, ondernemen, besturen, samenwerken en milieu terug. De uitwerking van de tien subthema’s bestaat uit een visie op dat subthema, wat onze doelen zijn en hoe we die gaan bereiken.

Vooruitzien is ook terugblikken. De afgelopen jaren is veel achterstallig werk ingehaald. Projecten zijn vlotgetrokken, de organisatie is gereorganiseerd. Dat moest gewoon, onder het motto van het college: gewoon doen. Dat motto kan een nieuw college gewoon vasthouden. Maar nu nog meer gericht op zorg voor alles!

Maar terugblikken houdt meer in. We mogen dankbaar zijn dat God ons ook de afgelopen jaren heeft willen zegenen. Zegenen in een onvoorstelbaar welvarend land, ondanks de economische crisis die in 2007 en 2008 ontstond en nu weer omgeslagen is naar economische groei. Helaas zet die andere crisis, die van geestelijk en moreel verval, nog onverminderd door. En toch: we mogen nog in alle vrijheid ons geluid laten horen. Het geluid dat God met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld en de komst van Christus’ Koninkrijk. Die bemoedigende boodschap van hoop maakt dat wij onbekommerd onze rol in de samenleving op mogen pakken.

November 2017

« Terug