Raad debatteert opnieuw over Derde Merwedehaven

Derde Merwedehaven P1060638 (610x192)17 mei 2012 17:11

“De Sliedrechtse bevolking is opnieuw opgeschrikt door berichten over de stort van veel meer asbesthoudend afval dan tot nu toe bekend was. Na de uitzending van het NOS-journaal op 29 april is het volkomen te begrijpen dat veel Sliedrechters opnieuw het vertrouwen in de overheid dreigen te verliezen”, aldus fractielid Leen Huijser tijdens de extra opiniërende raadsvergadering van dinsdag 15 mei.

Nu de media aanvullende cijfers hebben gepresenteerd over de stort van asbesthoudend afval in de periode 1999 tot 2002 zijn we nòg niet volledig op de hoogte van alle stortgegevens. Ook de brief van drs. J. Vollenbroek, die de gemeente over deze kwestie steeds adviseert, en die onderzocht heeft of asbesthoudend afval voor 2003 gestort mocht worden, voegt weer het nodige toe. “De provincie zal, als de fouten zo groot zijn als we nu denken, diep door het stof moeten. Aan goede handhaving heeft het volgens ons absoluut ontbroken”.
Aan het begin van zijn betoog had Huijser al gezegd dat de gezondheid van de Sliedrechtse bevolking, nu en in de toekomst, ons, allemaal, zeer ter harte gaat.

Kort voor de vergadering was een brief van de provincie ontvangen waarin de betrokken gedeputeerde aankondigde dat het feitenonderzoek dat eind maart, na bekendwording van een ingesteld strafrechterlijk onderzoek, was stilgelegd, weer zal worden hervat met terugwerkende kracht tot 1990. Behalve van onverpakt asbesthoudend afval zal ook de stort van verpakt asbesthoudend afval worden uitgezocht. De gedeputeerde schrijft dat hij geen belemmering ziet het feitenonderzoek te hervatten.

Huijser herinnerde aan zijn betogen in mei en juni 2011 toen hij had gesteld dat een feitenonderzoek en een justitieel onderzoek zoals toen door ProSliedrecht, VVD en PvdA was aangekondigd, elkaar zouden hinderen. Die verstrengeling blijft mogelijk. Onze fractie wacht de uitkomsten af.

Er was nog één punt waarover de fracties zich moesten uitspreken, namelijk de voorlichting aan de burger. Het debat daarover mondde uit in allerlei suggesties wie daar verantwoordelijk voor is. Huijser stelde dat de gemeente hierover met de provincie afspraken moet maken en dat ook de GGD een belangrijke rol in de voorlichting heeft. “De SGP-ChristenUnie heeft het volste vertrouwen in de huidige gedeputeerde van wie blijkt dat hij de zaak tot op de bodem uitgezocht wil hebben.”

Eerdere nieuwsberichen:

3 maart 2011
1 april 2011

17 mei 2011
1 juni 2011
4 oktober 2011

 

Archief > 2012 > mei

Geen berichten gevonden