Feitenonderzoek DMH gepresenteerd; wordt vervolgd

P1060615 Derde Merwedehaven (610x192)08 december 2012 13:59

Als fractie waren we blij dat het lang verwachte rapport, inzake het feitenonderzoek Derde Merwedehaven en uitgevoerd door TNO, maandag 27 november 2012 werd gepresenteerd. De uitkomst was geen verrassing als je die vergelijkt met de reeds bestaande vermoedens over het storten van asbesthoudend afval in de afgelopen twintig jaar.

In september 2011 besloot Gedeputeerde Staten om een feitenonderzoek te laten doen naar de stort van onverpakt asbesthoudend afval in de jaren 2003-2010. In maart 2012 werd het onderzoek stopgezet toen bleek dat justitie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen. Na de mededeling van justitie dat de provincie in dit onderzoek geen verdachte was, werd het onderzoek in mei hervat en uitgebreid met onderzoek naar alle asbesthoudend afval in de periode vanaf 1990.

Geruime tijd was er al het vermoeden dat de provincie in de achterliggende jaren in haar toezichthoudende taak is tekortgeschoten. Het feitenonderzoek lijkt dat te bevestigen. Documenten die voor het onderzoek nodig waren, zijn niet allemaal meer aanwezig. Dat is een ernstig signaal. Het ontbreekt daardoor vaak aan duidelijke informatie over de aard of afhandeling van een overtreding.
In het onderzoek worden niet alle vragen beantwoord en het rapport roept nieuwe vragen op.

De SGP-ChristenUnie fractie vindt het te vroeg om nu reeds een standpunt in te nemen over de vraag wat er verder moet gebeuren. Het getuigt van wijsheid dat het college milieudeskundige ir. Vollenbroek heeft gevraagd het uitgebrachte rapport nader te bestuderen en de gemeente van advies te dienen. Daarna zullen we ons standpunt bepalen, ook waar het gaat om de rol van de provincie.
Wordt vervolgd.

Archief > 2012 > december

Geen berichten gevonden