Het feitenonderzoek beoordeeld

Derde Merwedehaven P1060638 (610x192)09 januari 2013 11:13

In het debat op 8 januari 2013 heeft de Sliedrechtse fractie van de SGP-ChristenUnie op scherpe wijze afstand genomen van de wijze waarop de Provincie gemeend heeft te moeten reageren op de inhoud van het rapport van TNO inzake het Feitenonderzoek Derde Merwedehaven. De fractie vindt het op z’n zachtst gezegd laakbaar dat de Provincie niet de moed heeft gehad toe te geven dat er bij het toezicht en de handhaving in het verleden grove fouten zijn gemaakt.

De Provincie komt niet verder dan kennisname van het onderzoek en de blik richten op de toekomst. Die houding heeft de fractie zeer teleurgesteld. Enige empathie in de richting van de bevolking van Sliedrecht zou niet hebben misstaan. Wil je een betrouwbare overheid zijn, dan moet je het lef hebben ook je gemaakte fouten -en wie maakt ze niet- te durven toegeven. Verder heeft de fractie in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt wat zij vindt van de opstelling van Delta B.V. door medewerking te weigeren aan het door TNO ingestelde feitenonderzoek. Delta is weliswaar gestopt met haar activiteiten op het hoofdterrein van de DMH maar meent in de beëindigingsovereenkomst ruimte te zien om op het voorterrein door te gaan met afvalverwerkingsactiviteiten. De fractie vindt dit uiterst verwerpelijk.. Steeds weer blijkt hoe dit bedrijf de mazen van de wet en regelgeving opzoekt.

De fractie heeft haar waardering uitgesproken over de reactie van het college die de constateringen en conclusies van  haar adviseur drs. Vollenbroek, onverkort heeft overgenomen.
De fractie roept gemeenteraad en belangengroeperingen op de gelederen te sluiten en niet bij voortduur kritiek op elkaar uit te oefenen. De fractie heeft aan het college gevraagd om de Sliedrechtse bevolking via het Het Kompas uitgebreid te informeren en bij de GGD na te gaan of alsnog een risicobeoordeling opgesteld kan worden.

Archief > 2013 > januari

Geen berichten gevonden