Nieuws

420 kinderen in de knel door ingewikkelde aanbestedingsprocedure

Kinderen op de fiets in bos.jpg06-10-2017 15:18 420 kinderen in de knel door ingewikkelde aanbestedingsprocedure in Sliedrecht en regio ZHZ. SGP ChristenUnie Sliedrecht stelt vragen. Keuzevrijheid en zorgcontinuïteit is in gevaar. lees verder

‘Chemours mogelijk niet gestopt met PFOA?’

8415525A-BF5F-4ACA-9C60-4E7FA271C87312-08-2017 21:42 Het artikel in de Volkskrant van 21 juli 2017 waarin door toxicologen van de VU Amsterdam werd geadviseerd om geen groenten en fruit uit eigen tuin meer te eten, heeft veel stof doen opwaaien. Veel mensen hebben hun mening gegeven, zowel mensen die het hier niet mee eens waren als mensen die verdergaande conclusies trokken. Zoals ook professor De Boer, toxicoloog aan de VU Amsterdam, die geciteerd werd in de Volkskrant en aangaf dat op basis van de resultaten het erop lijkt dat Chemours mogelijk helemaal niet gestopt is met PFOA. Wordt nu alleen gesproken over de gevolgen, terwijl de oorzaak niet weggenomen wordt? lees verder

Reactie fractie op resultaten van onderzoek naar sluitingstijden horeca

1015204.JPG06-06-2017 22:22 Eind vorig jaar heeft onze fractie samen met de fractie van het CDA een amendement ingediend om onderzoek te doen naar de effecten van de sluitingstijden van de horeca. Met dit onderzoek hoopt onze fractie dat er een duidelijker beeld komt van de effecten van de huidige sluitingstijden in de horeca ten aanzien van de veiligheid, openbare orde, gezondheid en overlast. Recent zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. lees verder

Geloven In Sliedrecht

697_info_logo06-06-2017 22:14 Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de fractie SGP-ChristenUnie het thema vastgesteld. Dat thema is ‘Geloven in Sliedrecht’. Het thema ‘Geloven in Sliedrecht’ wordt in de zomermaanden uitgewerkt naar een verkiezingsprogramma met concrete actiepunten. Het verkiezingsprogramma wordt dit najaar vastgesteld en gepresenteerd. lees verder

Reactie SGP-ChristenUnie op het RIVM onderzoek

Industrie12-05-2017 23:36 Onze fractie is blij dat de uitslag van het bloed- en literatuuronderzoek bekend is. Ze heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM en constateert dat er degelijk onderzoek gedaan is. Wat natuurlijk opvalt is dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven en er mede daarom zorgen blijven bestaan. Wat dat betreft hadden we liever een andere uitslag gezien, maar aan inzicht en duidelijkheid is grote behoefte. Daarin komt het onderzoek tegemoet. lees verder

Overig nieuws (vervolglijst)