Regenboogdorp

Regenboog.jpeg
Cees 2018
Door Cees Paas op 20 december 2018 om 22:56

Regenboogdorp

Woordvoering uitgesproken in de raadsvergadering van 18-12-2018

Vanavond is de laatste vergadering voor het kerstreces. Een periode waarin we mogen denken aan de komst van Jezus in de wereld. Jezus bracht en brengt licht in een donkere wereld. "Hij kwam bij ons heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft Zijn leven afgelegd." In Kerst komen de begrippen vergeving en gerechtigheid, liefde en recht bij elkaar. God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon zond, opdat iedereen die in Hem gelooft voor God als zonder zonden zou zijn.

Jezus heeft ons geleerd hoe we liefde en recht moeten combineren. Jezus praatte niet alles goed. Hij heeft zelf gezegd dat Hij niet op aarde is gekomen om alles wat in de Bijbel staat aan de kant te doen, maar om die te vervullen Hij liet ons zien dat we er juist moeten zijn voor zwakkeren en onderdrukten in de samenleving, voor mensen die om wie ze zijn worden veracht. Kennen we niet allemaal het bekende spreekwoord “wie zonder zonde is, werpt de eerste steen”. Het zijn woorden van Jezus als er een prostituee bij Hem wordt gebracht, door een zogenaamd woedende menigte die vindt dat ze gestenigd moet worden. Jezus zegt: "Wie zonder zonde is werpt de eerste steen". Waarna iedereen afdruipt. Tot slot zegt Hij tegen de vrouw: "Ga heen zondig niet meer". Jezus, hét voorbeeld van liefde en recht, proberen wij dagelijks na te volgen, met vallen en opstaan.

Het is veelbetekenend dat we vanavond moeten stemmen over een motie om een minderheidsgroep te beschermen. Het uitgangspunt van de SGP-ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Wij geloven in een Sliedrecht waar al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, het verdient om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het ontstaan van het leven tot aan het sterven.

Met zo’n uitgangspunt, meneer de voorzitter, in combinatie met staand beleid van uit artikel 1 van de grondwet (het verbod op discriminatie) is aanvullend beleid toch niet nodig. Wat dat betreft onderstreep ik graag de woorden van dominee Van der Veen in Nieuwsuur, dat het best goed zou zijn voor de samenleving als de maatschappij meer zou luisteren naar wat Jezus ons leert.

We beseffen ook terdege wat een verdriet juist ook de kerk en kerkmensen hebben veroorzaakt bij de LHBT gemeenschap. Uitsluiting, discriminatie, geweld. Daar willen we ook echt afstand van nemen en benadrukken dat we staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt.

Een tweetal vragen hebben we aan de indieners:

  1. Naast LHBT zijn er andere minderheden die onze aandacht verdienen. Joden die niet meer met een keppeltje op over straat durven. En vluchtelingen uit Syrië, zijn die voor iedereen welkom? Of vervolgde christenen die naar ons dorp komen? Waarom wordt in de motie een bijzondere behandeling voorgesteld voor één bepaalde groep? Wat gaat de raad doen wanneer andere minderheden de gemeente ook vragen specifiek beleid op te stellen? Waarom is niet gezocht naar een algemene oplossing? Voor de SGP-ChristenUnie is namelijk iedereen welkom, ongeacht geaardheid of afkomst. 

  2. Wordt het doel hier wel mee gediend? Help je hier de LHBT-gemeenschap echt mee? We willen elkaar best een stukje symboolpolitiek gunnen, maar is het niet beter om met sociale partners (scholen, bedrijven, woningbouwvereniging, politie, wijkbeheer etc.) inspanningen af te spreken om pesten en uitsluiting tegen te gaan? Graag de visie van de indieners hierop. 

Tenslotte meneer de voorzitter: de regenboog is een Bijbels symbool. Het is een teken van Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal komen. Een boog in de wolken als teken van trouw. Het is onze bede dat we zekere op deze manier een regenboogdorp mogen zijn, waar álle Sliedrechters ongeacht afkomst of geaardheid, de liefde en trouw van onze God mogen ervaren. Zeker ook in deze dagen. Ik maak dan ook graag gebruik van de mogelijkheid om aan het eind van dit jaar iedereen gezegende kerstdagen toe te wensen en een goede jaarwisseling.