SGP

Bestuur SGP Sliedrecht

Achterste rij, v.l.n.r.: Hans Ligthart, Johan Oosterom, Ronald van der Velde, Sjon van der Ree Doolaard.
Voorste rij, v.l.n.r.: Peter Hoogendoorn (voorzitter), Arco de Bakker. 

SGP Sliedrecht

Een vertrouwd gegeven in de Sliedrechtse politiek is de aanwezigheid van de Staatkundig Gereformeerde Partij, afgekort tot SGP.

In 1923 nam de SGP deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en kwam er een vertegenwoordiger in deze raad. Inmiddels is het aantal SGP’ers in de raad uitgegroeid tot vier en vormen ze samen met de ChristenUnie de zevenhoofdige SGP-ChristenUnie fractie. In 1969 werd dhr. Noordergraaf de eerste SGP-wethouder en deze lijn heeft zich voortgezet tot de huidige SGP-wethouder, dhr. Tanis.

Het is verheugend om te mogen merken dat de partij ook in onze tijd nog velen aanspreekt. Kenmerkend voor de SGP zijn de kernwoorden standvastig, betrouwbaar, principieel en deskundig.

Waar de meeste verenigingen een dalend aantal leden laat zien, constateren we bij de SGP nog steeds een toename. We hebben op dit moment ruim 400 leden, waarvoor we met elkaar dankbaar zijn.