Fractieleden en wethouders

Raadsleden, burgerraadslid, wethouders en fractiesecretariaat


De fractie SGP-ChristenUnie bestaat uit de volgende leden:

Marije Baars-Mulder (ChristenUnie)
Nico de Jager (SGP)
Ria de Mul (ChristenUnie)
Cees Paas (ChristenUnie)
Hugo van Meeuwen (SGP)
Jan Visser (SGP)
Rien Visser (SGP)

Burgerraadsleden: 

Jan-Bart Karens (ChristenUnie)

Wethouder:

Hans Tanis (SGP)
Aldrik Dijkstra (ChristenUnie)

Vrijwilligers: 

Joanne Ligthart (Secretaresse) 


Fractieleden 

Nico (C.N.) de Jager (fractievoorzitter) 
Prinsenweer 46
3363 JK  Sliedrecht
Tel.:
0184 - 490037
Email:
nico@bopbv.nl 
Twitter:
@CNdejager

Portefeuille: Drechtsteden en de portefeuille Jaarrekening, Kadernota en Begroting

Nico de Jager is in de 50 en getrouwd met Ilona, vader van 4 zonen en een dochter. Voordat hij ongeveer 10 jaar geleden ondernemer werd, was hij werkzaam als controller. Zijn opleidingsachtergrond is naast financieel vooral bedrijfskundig, daar studeert hij nog steeds voor. Tevens heeft hij de afgelopen jaren een fiscale opleiding afgerond. Het bedrijf waar hij als mede eigenaar mee verbonden is en waar zo'n 55 mensen werken, richt zich op diverse vlakken van "mensen en werk". Naast het aan de slag helpen van mensen zijn zij ook specialisten op juridisch, fiscaal en administratief gebied. Zijn gezin is verbonden aan de Hervormde Gemeente van Sliedrecht. Hij heeft in de periode 2004-2012 in die gemeente als ambtsdrager mogen dienen. In 2010 is hij namens de SGP gemeenteraadslid geworden van de SGP-ChristenUnie fractie. Sinds 2014 is hij fractievoorzitter en lid van de Drechtraad. 


Marije (M.) Baars-Mulder 
Burgemeester Drijberplein 6
3361 VH  Sliedrecht
Tel.: 06 - 3073 6791
Email: marijemul@hotmail.com
Twitter:
@marijemul

Portefeuille: Sociaal

Marije is in de 20 jaar oud en al meer dan twee jaar gelukkig getrouwd met René. Al haar hele leven woont Marije in Sliedrecht, op de eerste weken in het ziekenhuis in Dordt na dan. Vanaf 2010 is ze raadslid voor de SGP-ChristenUnie en houdt ze zich voornamelijk bezig met het cluster sociaal. Marije werkt als beleidsambtenaar bij de gemeente Zwijndrecht op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en houdt zich daar voornamelijk bezig met onderwijs en kinderopvang. 


Ria (A.W.) de Mul-Donker 
Mezenstraat 10
3363 RL  Sliedrecht
Tel.: 06-20658345
E-mail:
riademul@gmail.com
Twitter:
@Riademul

Ria de Mul is in de 40 jaar en getrouwd met Huib. Zij werkt als vrijwilligerscoördinator voor de Gemeente Molenwaard en is lid van het Sociaal Team van deze gemeente. Kerkelijk behoort Ria bij de Hervormde Gemeente in Sliedrecht. Ria is opgegroeid in Nieuwland (gemeente Zederik), maar woont met een korte onderbreking van twee Zeeuwse jaren al bijna twintig jaar in Sliedrecht. Binnen de fractie draait Ria mee binnen het cluster sociaal. Dit cluster behandelt alles op het gebied van zorg en welzijn, de decentralisaties, onderwijs, sport en cultuur.   


Cees (J.C.) Paas 
Stationsweg 194
3364 AP  Sliedrecht

Tel.: 06 - 2827 3718
Twitter:
@ceespaas

E-mail: cees@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
Portefeuille:  Fysiek en de portefeuille Jaarrekening, Kadernota en Begroting

Cees Paas is in de 30 jaar en getrouwd met Helma en vader van twee kinderen. Hij heeft Technische Bestuurskunde gestudeerd in Delft. In het dagelijks leven werkt hij bij een afvalenergiecentrale in Moerdijk, hier wordt van afval duurzame energie gemaakt. Hij is verantwoordelijk voor alle zaken rond vergunningen, milieu, kwaliteit en veiligheid. Toen zij in Sliedrecht zijn gaan wonen hebben we zij zich aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer. Cees Paas is vice-fractievoorzitter en draait mee in het cluster fysiek. Dit cluster behandelt alle zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening, verkeer, bouwen etc. Concrete projecten die in dit cluster worden voorbereid zijn: Locatie Lanser, dijkvisie, Kerkbuurt, Sporthal Benedenveer.


 

Hugo (P.H.G.) van Meeuwen 
Tel.: 06 - 1881 8547
E-mail: hugovanmeeuwen@gmail.com
Twitter:
@hvmeeuw

Lid van de gemeenteraad sinds: 20 januari 2015.
Portefeuille: Sociaal
Werkkring: Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
Hobby: Kitesurfen


Jan (J.H.) Visser 
Merwestraat 46

3361 HM  Sliedrecht
Tel.: 018-21233405
Email: jan@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
Twitter: @janvisr

Portefieulle: Fysiek en de portefeuille Drechtsteden

Jan Visser is geboren en getogen in Sliedrecht en gebonden aan Sliedrecht door het raadslidmaatschap. Dat laatste is natuurlijk wel zo, maar niet de reden waarom hij in Sliedrecht is blijven wonen. Hij heeft het ontzettend goed naar zijn zin en vindt het daarbij erg leuk om via de gemeenteraad mee te mogen sturen en beslissen over veel dingen die in het dorp gebeuren en waar inwoners soms weinig en soms veel van merken. Na de lagere school in Sliedrecht (ja, uit die tijd stamt hij nog), de HAVO in Rotterdam en de HTS in Dordrecht is hij aan de slag gegaan in de bouwwereld en meer specifiek in de installatietechniek. Eerst bij installateurs, de makers dus, en daarna als zelfstandig adviseur, de bedenkers. In zijn dagelijks werk is hij bezig met advisering en toezicht rond (ver)bouw, onderhoud en beheer van gebouwen en installaties. Inmiddels ook nog wat bijgeleerd op het gebied van financieel management. Hij is best wel technisch/inhoudelijk bezig dus, maar ook erg divers, waarbij hij het ook erg leuk vind betrokken te zijn geraakt bij de gemeentelijke politiek.


Rien (M.) Visser 
Haringvlietstraat 6
3363 CC  Sliedrecht
Tel.: 0184 - 418835
Email: mvisser4@stipte.nl
Twitter:
@visserrien

Portefeuille: Bestuur en Middelen 

Rien Visser is één van de ervaren gemeenteraadsleden in Sliedrecht. Hij is gelukkig getrouwd en heeft drie getrouwde kinderen. Hij is een christen die open staat voor elke niet-christen. Tot zijn pensioen op 13 oktober 2015 is hij werkzaam geweest als adviseur verkeersveiligheid bij het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Zijn hobby's zijn lezen, wandelen en fietsen.


 

Jan-Bart (J.B.M) Karens 
Cort van der Lindenlaan 16
3363 CC Sliedrecht
Tel:
0184-426208
E-mail:
jbm.karens@hetnet.nl

Portefeuille: Bestuur en middelen

Al meer dan 10 jaar ben ik een trotse Sliedrechter. Zelf afkomstig uit regio Den Haag en mijn vrouw uit Noord-Brabant. Sliedrecht ligt precies in het midden en zodoende zijn we hier beland. Ik woon met veel plezier samen met mijn gezin in de Cort van der Lindenlaan. Dat gezin bestaat uit een ontzettend lieve vrouw en net zulke lieve zoons van resp. 10, 7 en 2 jaar. Na jarenlang in de architectuur werkzaam te zijn geweest, ben ik nu zo’n 3 jaar clusterhoofd Bouwkunde bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daar houden we ons bezig met de voorbereiding van nieuwbouwprojecten en onderhoud van de gebouwen van het Rijk. Ik geef leiding aan een team van bouwkundigen. Het is heel divers werk, van de nieuwbouw van een hangaar voor de F-35 (de Joint Strike Fighter) tot het onderhoud van een rechtbank. Wat kan ik nog meer vertellen? Fotografie, kunst, geschiedenis, boeken, films, koken zijn zaken die, als ik er tijd voor heb, als hobby zie. 


Wethouder

Hans (J.P.) Tanis 
Postbus 16
3360 AA  Sliedrecht
Tel.: 0184 - 495900
Email: j.tanis@sliedrecht.nl

Portefeuille: Economie, Werk en inkomen (o.a Participatiewet), Financiën en Belastingen en regiobestuur  

Ik ben in de 50 jaar, getrouwd met Marga, en vader van vijf kinderen, vier dochters en een zoon. Onze oudste  dochter Willianne is getrouwd met Robert, woont in Rotterdam en is moeder van twee kinderen. Mijn tweede dochter Jilke is ook getrouwd, met Matze en woont in Hannover, de andere drie kinderen Mariëlle, Marinne en Paul wonen nog thuis. Toen ik acht was zijn we naar Sliedrecht verhuisd, na mijn trouwen hebben we ervoor gekozen om hier te blijven wonen. En met plezier; Sliedrecht is een mooi dorp om te wonen, aan de rand van het stedelijke gebied en dicht bij het groene hart. Voordat ik wethouder werd was ik werkzaam in het bedrijfsleven, als financial controller. In mijn vrije tijd lees ik graag, wandel ik vaak met mijn vrouw, of we doen iets cultureels – een stad of een museum. 


Aldrik Dijkstra 

Aldrik is in de 40 jaar oud en getrouwd met Yvonne. Samen hebben ze twee kinderen: Marit is 13 en Jurre is 9 jaar. Aldrik is van huis uit politicoloog en bestuurskundige. Hij studeerde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Aldrik heeft een ruime hoeveelheid bestuurlijke ervaring opgedaan als raadslid (12 jaar, Hilversum), als raadsgriffier in Bunschoten, en wethouder in de Ronde Venen. 


 Vrijwilligers

Joanne Ligthart- de Bruin 
Prickweart 132
3363BE Sliedrecht
Tel:. 0184-633235
E-mail: 
joanneligthart@gmail.com
Twitter:
@Joanneligthart

Joanne is in de 20 jaar oud en geboren en getogen in Sliedrecht en woont in de Prickwaert met haar man en zoontje. In het dagelijks leven werkt ze als btw-specialist bij een btw-advieskantoor in Dordrecht. In die hoedanigheid adviseert ze bedrijven en instellingen, met name in de non-profitsector, over de ins en outs van de btw.


Werkkring

Mijn dagelijkse werkzaamheden vervul ik op een administratiekantoor in Alblasserdam met de naam  Bedrijfsoptimalisatie.nu

Lid van de gemeenteraad sinds

6 april 2010
Lid van de audit commissie

Portefeuille

Burger en Bestuur

Hobby’s

Lezen, zwemmen, hardlopen, volleybal