Fractieleden en wethouder

 • Cees Paas (fractievoorzitter)

  E-mail: cees@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 
  @ceespaas
  Portefeuille: 
   Fysiek, Sociaal en Jaarrekening, Kadernota en Begroting

  Ik geloof in Sliedrecht, een dorp waar mensen met elkaar in plaats van langs elkaar leven. Een dorp waar de komende periode gewerkt moet worden aan een andere energievoorziening, een duurzame manier van wonen, werken en recreëren. Ik wil me graag inzetten om namens onze kiezers te bouwen aan een groen en sociaal Sliedrecht.

  TwitterFacebook
 • Jan Visser (vice-fractievoorzitter)


  Email: jan@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @janvisr
  Portefeuille: Fysiek, plaatsvervanger Drechsteden

  Ik wil me inzetten voor ‘goed wonen en gezond leven’ in Sliedrecht. Ik heb dat in de afgelopen periode met veel plezier gedaan en wil de opgedane kennis en ervaring graag inzetten in de komende periode, voor alle inwoners van Sliedrecht.  De aarde is niet mijn bezit, we hebben deze in bruikleen gekregen van onze Schepper.  Ik voel me verantwoordelijk om er verstandig mee om te gaan, met alle medebewoners. Wat je geleend hebt, wil je toch graag in ‘goede staat’ teruggeven?

  Twitter
 • Piet Vat (Wethouder)

  Email: p.vat@sliedrecht.nl
  Twitter:@vatpiet
  Portefeuille: Financiën, Economie, Onderwijs en de brede portefeuille Sociaal Domein met daarin Participatiewet, WMO, Jeugdhulp, Werk en Inkomen.
  Projectwethouder: van de Kerkbuurt, het BW-plein, de Nijverwaard inclusief Woonboulevard en het Watertorenterrein.

  Sliedrecht, een baggerdorp in al zijn facetten. Ik mag daar wethouder van- en in zijn. Baggerdorp, wat een geuzennaam! Sliedrecht mag trots zijn op deze geuzennaam. Sliedrecht, een dorp met een sterke gemeenschapszin en een eigen cultuur. Sliedrecht, een ondernemersdorp pur sang! Sliedrecht, een zorg-dorp, Sliedrecht, een dorp met zijn vele, vele vrijwilligers en mantelzorgers. Sliedrecht, een dorp met een rijk verenigingsleven. Sliedrecht, een dorp met zijn vele scholen en verschillende denominaties. Sliedrecht, een dorp met zijn vele sportclubs en sportvoorzieningen. Sliedrecht, de volleybal hoofdstad van Nederland. Kortom,

  Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn! En van dit mooie dorp mag ik wethouder zijn! Wat een bijzonderheid en wat is er een mooie rol is er voor mij weggelegd om mij middenin de samenleving van Sliedrecht te begeven en te bewegen. Met ondernemers sparren, met zorgaanbieders brainstormen, met winkeliers rond de tafel zitten om het goede voor de winkelcentra te zoeken, met inwoners praten en een luisterend oor hebben, met onderwijzend personeel en haar directies/besturen van gedachten wisselen. Kortom, ik ben bijzonder dankbaar dat ik wethouder mag zijn in dit baggerdorp. In Sliedrecht. En mijn slogan is: #alleensamenkunnenwijhetdoen

  Mijn deur staat altijd open! Ik nodig u en jou van harte uit om daar gebruik van te maken. U en jij kunnen berichten achterlaten op Twitter, op Facebook of via de mail. Als u mij persoonlijk wilt spreken, dan maken wij natuurlijk een afspraak. Van harte welkom is voor mij heel gewoon!

  TwitterFacebook
 • Ria de Mul - Donker


  E-mail: ria@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 
  @Riademul
  Portefeuille: Sociaal

  Er gebeuren mooie dingen in ons dorp en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Als sociaal gemeenteraadslid maak ik me sterk voor een goed armoedebeleid, bestrijding van eenzaamheid en goede zorg.

  TwitterFacebook
 • Fijke Mulder


  E-mail: fijke@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Portefeuille:  Bestuur en middelen

  Betrokkenheid bij de politiek en dan met name bij de SGP heb ik van jongs af aan mee gekregen. Als kind samen met mijn broers en vader een spannend Kamerdebat volgen op de radio, rond verkiezingen folders bezorgen en op een verkiezingsmarkt staan. De installatie van de raad en de wethouders in onze woonplaats Waddinxveen bijwonen was een hoogtepunt! Als jongere op de publieke tribune van Capelle aan den IJssel een raadsvergadering volgen en later in Papendrecht betrokken zijn bij de lokale fractie en kiesvereniging. En nu gevraagd om op de gezamenlijke lijst voor de gemeenteraad te staan. Vanuit wat God ons in de Bijbel voorhoudt het Sliedrechtse bestuur praktisch invullen, daar wil ik voor staan.

 • Arnoud Spruijt


  Email: arnoud@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @arnoud_spruijt
  Portefeuille: Fysiek

  Ik wil me graag inzetten voor een duurzaam Sliedrecht. Een Sliedrecht waar je plezierig woont, werkt, naar school gaat en ontspanning zoekt. Ik geloof dat Sliedrecht in staat is om toekomstige uitdagingen ambitieus en verantwoord aan te gaan, graag draag ik hier aan bij.

  TwitterFacebook
 • Johan Oostrom


  E-mail: johan@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Portefeuille: Sociaal

  De mogelijkheid tot kandidaatstelling is min of meer op mijn pad gekomen en heb ik gedaan vanuit de gedachte “om te doen alles wat uw hand vindt om te doen”. In de maatschappij heb ik een taak in de zorgverlening op de Intensive Care en vanuit deze achtergrond wil ik mij inzetten voor een evenwichtige verdeling tussen de eigen verantwoordelijkheid en solidariteit betreffende de zorg en ondersteuning voor iedere inwoner in Sliedrecht.

 • Kees Ippel


  Email: kees@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Portefeuille: Bestuur en middelen

  Vanuit diverse invalshoeken heb ik me in de achterliggende jaren voor de maatschappij ingezet. Binnen de kerken, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid bij het onderwijs.
  Als ondernemer ben ik het laatste jaar ook betrokken geraakt bij het platform Veilig Ondernemen in Sliedrecht. Politiek is nu een nieuwe invalshoek en ik hoop met de kennis die ik heb opgedaan me in te zetten voor een veilig, duurzaam en betrokken Sliedrecht.

 • Joanne Ligthart - de Bruin

  E-mail: joanne@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @Joanneligthart
  Portefeuille: 

  Sliedrecht is mijn geboorteplaats en thuisbasis. Het is een prachtig dorp met veel voorzieningen en met veel vooruitgang. Toch geloof ik dat we ons dorp aan de Merwede met elkaar een nóg betere plaats kunnen maken. Graag zet ik mij daarom in als één van de vele kleine schakeltjes tussen samenleving en gemeente. Opdat Sliedrecht een dorp met waarden en normen is, waar iedereen meetelt, mooi kan wonen, veilig kan leven en goed kan opgroeien!

  Twitter
 •