Fractieleden en wethouders

 • Nico de Jager

  Email: nico@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 
  @CNdejager
  Portefeuille: 
  Drechtsteden en de portefeuille Jaarrekening, Kadernota en Begroting

  We hebben een prachtige opdracht gekregen: “je naaste liefhebben als jezelf”. Omdat iedereen anders is, mag iedereen dat op zijn manier invullen. Ik heb dat bijvoorbeeld jarenlang mogen doen als ouderling. Vanuit mijn werk mag ik elke dag meehelpen mensen tot bloei te laten komen. Dichtbij en heel ver weg. En vanuit de politiek stuur ik nadrukkelijk mee als het gaat om de verdeling in de samenleving en het omgaan met de schepping. Op de manier die bij mij past. Maar, veel belangrijker, mét elkaar! Steeds maar weer gericht op wat bindt. Met respect voor elkaars verschillen.

 • Cees Paas (fractievoorzitter)

  E-mail: cees@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 
  @ceespaas
  Portefeuille: 
   Fysiek, Sociaal en Jaarrekening, Kadernota en Begroting

  Ik geloof in Sliedrecht, een dorp waar mensen met elkaar in plaats van langs elkaar leven. Een dorp waar de komende periode gewerkt moet worden aan een andere energievoorziening, een duurzame manier van wonen, werken en recreëren. Ik wil me graag inzetten om namens onze kiezers te bouwen aan een groen en sociaal Sliedrecht.

 • Vacant (wethouder)

  Email: 
  Twitter: 
  Portefeuille: Economie, Werk en inkomen (o.a Participatiewet), Financiën en Belastingen en regiobestuur  

 • Ria de Mul - Donker

  E-mail: ria@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 
  @Riademul
  Portefeuille: Sociaal

  Er gebeuren mooie dingen in ons dorp en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Als sociaal gemeenteraadslid maak ik me sterk voor een goed armoedebeleid, bestrijding van eenzaamheid en goede zorg.

 • Jan Visser (vice-fractievoorzitter)

  Email: jan@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @janvisr
  Portefeuille: Fysiek, plaatsvervanger Drechsteden

  Ik wil me inzetten voor ‘goed wonen en gezond leven’ in Sliedrecht. Ik heb dat in de afgelopen periode met veel plezier gedaan en wil de opgedane kennis en ervaring graag inzetten in de komende periode, voor alle inwoners van Sliedrecht.  De aarde is niet mijn bezit, we hebben deze in bruikleen gekregen van onze Schepper.  Ik voel me verantwoordelijk om er verstandig mee om te gaan, met alle medebewoners. Wat je geleend hebt, wil je toch graag in ‘goede staat’ teruggeven?

 • Arnoud Spruijt

  Email: arnoud@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @arnoud_spruijt
  Portefeuille: Fysiek

  Ik wil me graag inzetten voor een duurzaam Sliedrecht. Een Sliedrecht waar je plezierig woont, werkt, naar school gaat en ontspanning zoekt. Ik geloof dat Sliedrecht in staat is om toekomstige uitdagingen ambitieus en verantwoord aan te gaan, graag draag ik hier aan bij.

 • Hugo van Meeuwen

  E-mail: hugo@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 
  @hvmeeuw
  Portefeuille: Drechtsteden, Sociaal

  Sliedrecht is een prachtige gemeente waar wij met veel plezier wonen. Graag draag ik een steentje bij door goede oplossingen te bedenken voor maatschappelijke lokale puzzels. Met behoud van het dorpsgevoel waarin iedereen met elkaar leeft in goede harmonie.

 • Jan-Bart Karens

  E-mail: janbart@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @jbm_karens
  Portefeuille: Sociaal

  Ik geloof in rechtvaardig en hoopvol Sliedrecht, in de kracht van onze gemeenschap. Waar we in alle diversiteit goed samenwonen en samenleven. In een dorp dat vooruit durft te kijken maar niemand laat staan. Daar zet ik me graag de komende jaren voor in.

 • Kees Ippel

  Email: kees@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: 

  Portefeuille: Bestuur en middelen

  Vanuit diverse invalshoeken heb ik me in de achterliggende jaren voor de maatschappij ingezet. Binnen de kerken, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid bij het onderwijs.
  Als ondernemer ben ik het laatste jaar ook betrokken geraakt bij het platform Veilig Ondernemen in Sliedrecht. Politiek is nu een nieuwe invalshoek en ik hoop met de kennis die ik heb opgedaan me in te zetten voor een veilig, duurzaam en betrokken Sliedrecht.

 • Joanne Ligthart - de Bruin

  E-mail: joanne@sliedrecht.sgp-christenunie.nl
  Twitter: @Joanneligthart
  Portefeuille: 

  Sliedrecht is mijn geboorteplaats en thuisbasis. Het is een prachtig dorp met veel voorzieningen en met veel vooruitgang. Toch geloof ik dat we ons dorp aan de Merwede met elkaar een nóg betere plaats kunnen maken. Graag zet ik mij daarom in als één van de vele kleine schakeltjes tussen samenleving en gemeente. Opdat Sliedrecht een dorp met waarden en normen is, waar iedereen meetelt, mooi kan wonen, veilig kan leven en goed kan opgroeien!

 •