Groen dichtbij huis

1713.jpg
Arnoud 2018
Door Arnoud Spruijt op 29 april 2019 om 21:01

Groen dichtbij huis

Zelf bewust Sliedrecht groener maken!

Voor veel mensen was duurzaamheid het belangrijkste thema van de verkiezingen recent plaatsvonden voor de Provinciale Staten. Een groot aantal kiezers had het gevoel dat klimaatplannen veel te ver gaan, terwijl voor anderen de plannen niet ambitieus genoeg kunnen zijn. Ongeacht een ieders standpunt over klimaat en duurzaamheid, is er wel degelijk iets wat ons als inwoners van Sliedrecht bindt; namelijk de opgave om onze leefomgeving groener en toekomstbestendiger te maken. Het verbeteren van de omgevingskwaliteit is geen thema van links of rechts, maar iets wat ons dorp vitaler en mooier maakt. En uiteindelijk plukken we daar allemaal de vruchten van.

Hoe kunnen we met zijn allen een groener en toekomstbestendiger Sliedrecht bereiken? Het antwoord is eenvoudig: iedereen kan zijn steentje bijdragen door een steen af te breken. Planten in plaats van tegels, een groen dak aanleggen, regenwater opvangen in een regenton of vijver. Er zijn rond het huis voldoende concrete mogelijkheden om op een simpele, maar effectieve manier Sliedrecht een beetje groener te maken.

 De gevolgen van verstening zijn ook in Sliedrecht niet onbekend. Droogte, hitte en extreme neerslag hebben extra impact op plaatsen waar weinig groen aanwezig is. Zo neemt beplanting in de bebouwde omgeving bij extreme buien meer water op, zodat het riool minder wordt belast. Ook zorgt het groen voor verkoeling bij hoge temperaturen. Het temperatuurverschil tussen een versteende omgeving en een groenere omgeving kan in de zomer oplopen tot enkele graden. Bovendien blijkt uit allerlei onderzoeken dat mensen zich prettiger voelen in een wijk of buurt met beplanting dan in een versteende leefomgeving.

Gelukkig geeft de gemeente het goede voorbeeld. Sliedrecht is aangesloten bij Operatie Steenbreek (tip: google eens op “Operatie Steenbreek Sliedrecht” en ontdek subsidiemogelijkheden voor vergroening via het Waterschap). Dit betekent dat de voordelen van vergroening van tuinen actief onder de aandacht worden gebracht. Verder zijn onlangs nog de grasbermen in de Deltalaan vervangen door laag groen. Bovendien heeft het college het doel dat in 2022 het aantal bomen in Sliedrecht met 10 procent is toegenomen.

Niet alleen de gemeente, maar ook organisaties als de Sociale Moestuin en het Natuur- en Milieu-educatiecentrum De Hooizolder wijzen op de waarde van beplanting in de bebouwde omgeving. De voordelen van een groenimpuls worden breed gedeeld. Laten we daarom met zijn allen de schouders zetten onder de ambitie om een groenere leefomgeving dichtbij huis waar te maken.