SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA samen verder

Cees 2018
Door Cees Paas op 15 februari 2020 om 12:36

SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA samen verder

De fracties van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA hebben geen vertrouwen meer in de samenwerking met PRO Sliedrecht en zeggen daarom de samenwerking met de fractie op. Het onderlinge vertrouwen is verdwenen, doordat er te vaak interne meningsverschillen zijn ontstaan. De fractievoorzitters Paas (SGP-ChristenUnie), Dunsbergen (CDA) en Huijzer (PvdA): “We betreuren het dat deze stap nodig is. Het is geen gemakkelijke keuze, maar we zien in deze omstandigheden onvoldoende basis om met PRO Sliedrecht verder samen te werken.”

Twee jaar geleden is een ambitieus coalitieakkoord opgesteld met als doel het beste resultaat voor Sliedrecht. Om succesvol uitvoering te kunnen geven aan het coalitieakkoord is een stabiele en betrouwbare coalitie noodzakelijk. Zowel stabiliteit als betrouwbaarheid ontbreken op dit moment. Werken aan een mooi Sliedrecht kan alleen vanuit een coalitie waar een constructieve samenwerking is.

Het coalitieakkoord heeft nog steeds de steun van de fracties van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA. Zij herbevestigen het coalitieakkoord en gaan vol energie in gezamenlijkheid verder werken aan de uitvoering hiervan: Samen het beste doen voor Sliedrecht!

De portefeuilles worden tijdelijk verdeeld over de wethouders Spek (CDA) en Vat (SGP-ChristenUnie). De verwachting is dat op korte termijn de PvdA de naam van hun kandidaat-wethouder bekend maakt. Het is onze ambitie dat het college op volle sterkte zo snel mogelijk verder bouwt aan een mooi Sliedrecht.

Deel dit bericht

Over ‘Groei’ en ‘Er zijn voor alle inwoners’

Rien2016dinsdag 11 april 2017 De fractie SGP-ChristenUnie wil er zijn voor alle inwoners van Sliedrecht. In Sliedrecht wonen mensen van 120 nationaliteiten. In 2004 waren dat er nog 60. De multiculturele samenstelling van onze bevolking is vooral te zien in Vogelbuurt-Noord en de Professorenwijk ten oosten van het Burgemeester Winklerplein en verder verspreid over heel Sliedrecht. Samen met andere fracties streven wij er naar geschikte locaties te creëren voor onderlinge ontmoeting lees verder