Geloven in Sliedrecht op naar 2030

Cees 2018
Door Cees Paas op 29 september 2020 om 17:35

Geloven in Sliedrecht op naar 2030

Wordt er in Sliedrecht nog geloof gevonden? Is een vraag die sommigen van ons bekend in de oren klinken. Waar geloven in of wat geloven we? Het kan geen kwaad om jezelf regelmatig deze vraag te stellen. Het zorgt er in ieder geval bij mij voor dat je terug komt bij de kern van waaruit je de wereld om je heen, ons dorp bekijkt. Ik hoop dat voor iedereen dat zal zijn vanuit geloof, hoop en liefde. Indirect stelde de waarnemend burgemeester Van de Borg ons deze vraag ook met betrekking tot de toekomst van Sliedrecht. Geloven we nog in de toekomst van Sliedrecht?

Voorzitter,

 

Ik ben blij dat ik als eerste mag beginnen aan de inbreng in deze vergadering. Het thema van deze woordvoering is Geloof, Hoop en (een flinke portie) Liefde. Ik hoop dat dit de toon zet voor het debat, waarin we geloven in Sliedrecht, waarin we hopen op een goede toekomst voor onze inwoners en waarin het liefhebben van elkaar als inwoners van Sliedrecht een randvoorwaarde is. Geloof, Hoop en Liefde dus. Niet alleen de toon van het debat, niet alleen de toon van de jaren tot 2030, maar vooral de diepste grond van waaruit wij als raadsleden van de SGP-ChristenUnie, overigens niet exclusief, ons actief willen inzetten in de politiek.

 

Geloof

Wordt er in Sliedrecht nog geloof gevonden? Is een vraag die sommigen van ons bekend in de oren klinken. Waar geloven in of wat geloven we? Het kan geen kwaad om jezelf regelmatig deze vraag te stellen. Het zorgt er in ieder geval bij mij voor dat je terug komt bij de kern van waaruit je de wereld om je heen, ons dorp bekijkt. Ik hoop dat voor iedereen dat zal zijn vanuit geloof, hoop en liefde. Indirect stelde de waarnemend burgemeester Van de Borg ons deze vraag ook met betrekking tot de toekomst van Sliedrecht. Geloven we nog in de toekomst van Sliedrecht?

 

Laat er geen misverstand over bestaan meneer de voorzitter. Ons verkiezingsprogramma draagt de titel: Geloven in Sliedrecht.

Wij geloven in Sliedrecht, wij geloven ook zeker in een toekomst van Sliedrecht. Ziet die toekomst er hetzelfde uit als de geschetste visie in de kadernota? Het antwoord is enerzijds nee ons punt op de horizon ligt niet in 2030 maar onze blik is gericht op Jezus die de hele wereld gered heeft omdat hij haar zo lief heeft. Die liefde geeft hoop. Die liefde geeft geloof in een hoopvolle toekomst. Het antwoord is anderzijds ja. We geloven in de geschetste toekomst voor Sliedrecht, maar hebben uiteraard onze eigen exegese bij de teksten. Eerder heb ik al gezegd dat groei niet voor op staat bij de SGP-ChristenUnie. Tenzij het gaat om groei van het groen en groei van geloof, hoop en liefde.

Toch willen we graag verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de vraag naar woningen. Meer groen en meer woningen in Sliedrecht gaat nu eenmaal niet samen, dus kijken we graag naar de mogelijkheden buiten het bebouwde gebied. Die mogelijkheden moeten niet ten koste gaan van de aanwezige natuur, maar zou de aanwezige natuur moeten versterken. Daarnaast geloven we dat de ontwikkeling van de bebouwde kom van Sliedrecht prioriteit moet blijven hebben. We gaan niet bouwen in het Groene Hart als we niet eerst en tegelijkertijd de bestaande ontwikkelopgaven in ons dorp aanpakken. De ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit in ons dorp moet om hoog.

We geloven dat herstructurering van wijken bepaalde vormen van overlast, criminaliteit en verpaupering kan voorkomen. Kijk naar het Havenkwartier en de Staatsliedenbuurt. Aan de andere kant geloven we niet dat dat de sleutel is tot een prachtige toekomst.

 

Wij geloven namelijk in een inclusieve samenleving waarin iedere inwoner van Sliedrecht meetelt en ook echt naar vermogen mee kan doen. Dat geldt zeker ook voor inwoners met een beperking, zorgbehoevende ouderen, migranten, mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen in een financieel kwetsbare situatie. Wij geloven dat deze inclusieve samenleving niet alleen wordt bereikt door nieuwe wijken, mooie straten en veel groen. De huidige sociale infrastructuur moet verder worden versterkt waarin preventie het belangrijkste uitgangspunt is gericht op het bevorderen van de positieve gezondheid van iedere inwoner. Wij geloven dat het versterken en faciliteren van het omzien naar elkaar hierin een onmisbare schakel is. In de sociale infrastructuur staan wij voor de keuzevrijheid van zorgorganisaties passend bij de identiteit waarbij de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg wordt bewaakt. Wat betreft een passend vangnet verwachten wij gezien de actuele ontwikkeling en onzekerheden rondom het coronavirus dat er meer inwoners in een financiële kwetsbare situatie belanden en extra ondersteuning nodig zullen hebben. Een mooie nieuwe huurwoning, zo duurzaam als wat, is mooi maar wat heeft iemand er aan als hij daarin woont in onzekerheid in eenzaamheid in een (financiële) kwetsbare situatie? Wij geloven dat we daar óók  op moeten in zetten. Geef mensen in kwetsbare posities niet alleen een mooi huis, maar ook hoop op een betere toekomst. En daarmee kom ik bij mijn tweede punt.

 

Hoop

Er staat een hoop in de voorliggende kadernota. Niet alleen een hoop onderwerpen. Ook worden veel zaken op één hoop gegooid. Ik moet dan denken aan een kinderliedje. Herfst, herfst wat heb je te koop duizend kilo bladeren op een hoop, zakken vol met wind. Als fractie bekruipt ons het gevoel soms dat de kaders die nu op een grote hoop liggen straks als bladeren door de wind, weer overal en nergens liggen. Met andere woorden dat we straks op zoek moeten naar welke kaders we nu eigenlijk hebben gekregen. Hopeloos? Nee dat niet. U kent ons als consistente fractie. Kaders die we in het verleden hebben meegegeven zullen we ook gebruiken om onze controlerende taak uit te voeren. Ook bijvoorbeeld het kader wat we vorige week hebben gegeven bij de concept Regionale Energie Strategie. Als organisatie, college en raad willen we samen verder en over deze samenwerking zijn we als fractie hoopvol gestemd. We hopen op een grote kwaliteitsverbetering bij college wat noodzakelijk is om bestuurlijke slagkracht te krijgen. We hopen op een kwaliteitsverbetering bij de raad, waardoor we kunnen gaan sturen op hoofdlijnen. We hopen op een goede aanvulling in de bestaande organisatie waardoor hoofdlijnen gecombineerd met bestuurlijke slagkracht omgezet worden in concrete uitvoering. We zijn hoopvol dat deze verandering positief zal uitstralen naar ons dorp. Dat we gaan communiceren vanuit de bedoeling. Ook andere organisaties hopen op verbetering. Neem buurttoezicht die zich al jaren belangeloos inzet voor het kernpunt uit de kadernota: veilig en inclusieve samenleving. Buurttoezicht hoopt op een uitvalsbasis en ondersteuning van de gemeente. Kost dat dan niet een hoop geld? Nee gewoon wat liefde voor mensen die liefde hebben voor hun dorp.

 

Liefde

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Meneer de voorzitter een spiegel en een vergezicht voor de SGP-ChristenUnie. Een spiegel om te zien hoe ook in het afgelopen jaar inwoners er voor elkaar stonden, zorgverleners vanuit liefde hulp gaven, vrijwilligers en mantelzorgers zich zelf wegcijferden. Maar ook een spiegel om te zien dat het moeilijk is om vanuit deze volmaakte liefde politiek te bedrijven, bestuurder te zijn. De presentatie van, en de kadernota zelf hebben zichtbaar gemaakt dat ook de organisatie hieronder te lijden heeft gehad. Een verwaarloosde organisatie, maar met waardevolle medewerkers. Dat trekken we ons erg aan. Daarin heeft alles behalve de liefde geprevaleerd. Tegelijk is het een vergezicht en een opdracht aan ons allemaal. Hoe geweldig zou Sliedrecht niet zijn als iedereen vanuit die volmaakte liefde opereerde, in plaats vanuit individualisme en eigenliefde. Dan zou er geen eenzaamheid meer zijn, geen armoede, geen overbelaste mantelzorgers die er alleen voor opdraaien, geen inwoners die het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Dat is een andere richting dan de steeds verder doordraaiende individualisering en liberalisering, waarin het alleen maar gaat om ik en mijn achtertuin, ik en mijn vrijheid. Een utopie? De inspreker bij de regionale energie strategie gaf het al aan. Als er vanuit de liefde wordt gedacht heeft dat gevolgen voor onze kijk op de wereld. Dan hoeven we niet steeds groter, steeds mooier, steeds luxer. Dan beseffen we dat ons gedrag effect heeft om de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij. Dat veranderen van gedrag is super moeilijk, zo niet onmogelijk.  Toch is het een noodzakelijke opdracht, omdat anders er van ons dorp en haar omgeving weinig overblijft.

 

Meneer de voorzitter, het college heeft ons uitgedaagd om onze visie te delen over 2030 en verder. Niemand weet of hij of zij het mee zal maken, niemand weet hoe ons dorp en onze samenleving er dan uit ziet. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is ons kennen nog beperkt, maar straks zullen we volledig kennen, zoals we zelf gekend zijn. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Wij wensen de inwoners, het college, de ambtenaren en de mederaadsleden dit geloof, deze hoop en de liefde van Jezus toe.