Samenwerkingsovereenkomst SGP-ChristenUnie 2022-2026 ondertekend en lijsttrekker gepresenteerd

Foto taart samenwerking.jpeg
Cees 2018
Door Cees Paas op 25 november 2021 om 21:14

Samenwerkingsovereenkomst SGP-ChristenUnie 2022-2026 ondertekend en lijsttrekker gepresenteerd

Sliedrecht, 25 november 2021

De besturen van de Sliedrechtse afdelingen van SGP en ChristenUnie hebben vanavond hun handtekeningen gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst 2022-2026. Hiermee gaat bijna 40 jaar samenwerking een nieuwe raadsperiode tegemoet. Daarnaast is vanavond de lijsttrekker gepresenteerd.

Op donderdagavond 25 november hebben SGP-voorzitter Peter Hoogendoorn en waarnemend ChristenUnie-voorzitter Edwin Monster hun handtekening onder het ‘Statuut van samenwerking’ geplaatst. Ook werd traditiegetrouw een taart met daarop het logo van de samenwerkende partijen aangesneden. Uiteraard werden daarbij de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

In de achterliggende maanden is door de besturen gesproken over de samenwerking in de komende raadsperiode. De beide partijen zien het als hun plicht en hun gezamenlijk doel de Bijbelse normen en waarden uit te dragen in het vertrouwen dat God overal boven staat. De Bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles en de naasten als jezelf is daarin leidend voor het dienen van de samenleving. De beide partijen onderkennen dat zij bij het uitdragen van deze unieke boodschap en in hun politiek handelen elkaar nodig hebben en elkaar wederzijds kunnen versterken, met volledig behoud van de eigen identiteit, doelstellingen en zelfstandigheid van beide partijen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht leggen de werkgroepen inmiddels de laatste hand aan het verkiezingsprogramma en gaat de campagne binnenkort van start. Cees Paas, momenteel fractievoorzitter, is voorgedragen als lijsttrekker. Paas (41) maakt sinds 2014 deel uit van de gemeenteraad en is sinds 2019 fractievoorzitter. In het dagelijks leven is hij werkzaam als zelfstandig consultant. De publicatie van de volledige kandidatenlijst zal eind dit jaar plaatsvinden. Cees Paas wordt tevens voorgedragen als kandidaat-wethouder, omdat de huidige wethouder, Piet Vat, zal stoppen aan het eind van de huidige raadsperiode.

De samenwerking tussen de lokale afdelingen van SGP en ChristenUnie kent inmiddels een lange geschiedenis en startte in 1982 met de samenwerking tussen SGP, RPF en GPV. De twee laatstgenoemde partijen fuseerden in 2000 tot de ChristenUnie.

IMG_3162