Formatieproces

DSC_0668_1.JPG
Cees 2018
Door Cees Paas op 6 april 2022 om 12:00

Formatieproces

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn politieke partijen uit de gemeenteraad van Sliedrecht met elkaar in gesprek gegaan in welke samenstelling zij een nieuw college willen vormen. Om deze gesprekken te begeleiden heeft de gemeenteraad Tycho Jansen gevraagd.

Conclusie informateur

Dinsdagavond 5 april heeft de informateur Tycho Jansen zijn eindverslag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Belangrijke conclusie van de gesprekken is dat de informateur ziet dat de gemeenteraad op veel terreinen samen staat achter de richting die is ingeslagen met de koers 2030.

Bestuurlijke samenstelling

De informateur heeft daarbij geconstateerd dat een bestuurlijke samenstelling van VVD, CDA en SGP-ChristenUnie de beste basis geeft om verder invulling aan te geven aan deze koers.

Bestuursakkoord op hoofdlijnen

Daarnaast geven alle partijen aan te willen werken aan het herstel van vertrouwen in de politiek. De eerste stap die daarvoor gezet kan worden is het opstellen van een akkoord op hoofdlijnen. Samen met de samenleving, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad kan dit akkoord verder worden uitgewerkt voor de komende vier jaar.

Formatieproces

Vandaag hebben de drie partijen Cees Paas aangewezen als formateur. In de bestuurskamer van het Baggermuseum zijn zij met elkaar in gesprek gegaan over de conclusies van de informateur. Door het uitstekende werk van de informateur hebben VVD, CDA en SGP-ChristenUnie in een open sfeer en met wederzijds respect overeenstemming bereikt over het opstellen van een akkoord in hoofdlijnen en daarbij expliciet over de zondagsrust en de regionale samenwerking. Komende tijd worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt.

Formateur Paas is blij met de voortvarendheid waarmee de partijen aan de slag willen gaan. Dit was niet mogelijk geweest zonder het voorwerk van de informateur. Het team heeft veel waardering voor en vertrouwen in elkaar. Het geeft energie om samen te kunnen bouwen aan Sliedrecht.