Geen verhoogd aantal kankergevallen in Sliedrecht

Industrie en natuur.jpg
Jan 2018 weblog
Door Jan Visser op 23 mei 2019 om 23:00

Geen verhoogd aantal kankergevallen in Sliedrecht

De fractie SGP-ChristenUnie stelde vorige week vragen via het college bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) naar het aantal kankergevallen in Sliedrecht, vanwege het gevoel van verschillende mensen dat hier procentueel meer gevallen van kanker voorkomen. Uit onderzoek dat in 2016 werd gepubliceerd bleek dat het aantal kankergevallen in Sliedrecht procentueel niet hoger is in vergelijking met landelijke cijfers. De fractie was benieuwd of, vanwege alle aandacht voor met name PFOA en GenX, er misschien aanleiding is voor nieuw onderzoek, dat nieuwe feiten aan het licht zou kunnen brengen. DG&J ziet echter geen aanleiding voor nieuw onderzoek vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid, omdat er geen nieuwe informatie bekend is tot heden.

In het onderzoek uit 2016 is gekeken naar specifieke gevallen van kanker, namelijk nier-, testis- en leverkanker. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de stof PFOA een mogelijke relatie heeft met het ontstaan van deze vormen van kanker. Voor andere kankersoorten is tot op heden geen verband gevonden. GenX is tot heden niet aangemerkt als een kankerverwekkende stof.

In de gemeente Molenwaard (het huidige Molenlanden) leefden ook zorgen bij de inwoners over kanker in relatie met PFOA. Daar is ook onderzoek gedaan door DG&J. In 2018 zijn de resultaten gepubliceerd. De conclusie was dat binnen de gemeente  in de periode van 1995 t/m 2016 géén hoger optreden is vastgesteld van nier- of testiskanker dan op basis van landelijke cijfers werd verwacht

Onze fractie vindt het belangrijk dat inwoners op een goede en eerlijke manier geïnformeerd worden. Daarom zijn wij blij met de duidelijke antwoorden van de DG&J en delen wij deze ook openbaar. Recente beweringen in de media dat in Sliedrecht wel sprake is van een verhoogd aantal kankergevallen, worden hiermee onderbouwd weersproken.

Ondanks dat blijft de fractie van mening dat uitstoot van schadelijke stoffen als PFOA en GenX tot nul moet worden teruggebracht. Van zulke stoffen ontbreekt namelijk nog veel kennis over de eigenschappen en negatieve effecten op de gezondheid. Daarom wordt er nog steeds onderzoek naar gedaan. Juist daarom moet wat de fractie betreft niet geaarzeld worden: géén vergunning verlenen voor uitstoot van stoffen waarvan de effecten niet bekend zijn en krachtig optreden als blijkt dat bedrijven als Chemours/DuPont zich niet aan de afspraken houden.

De fractie zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en blijft, met de beperkte mogelijkheden die ze heeft, opkomen voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht.