Een blij hart zal goeddoen als een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden

Gezond
Johan 2018
Door Johan Oostrom op 22 november 2019 om 14:33

Een blij hart zal goeddoen als een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden

een prima uitgangspunt in de gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering

Positieve gezondheid een nieuw concept naar Machteld Huber: niet de ziekte of de beperking staat centraal, maar het vermogen en eigen (veer)kracht van mensen om hiermee mee om te gaan. Voorzitter, als SGP-ChristenUnie wisten we dit al wat langer, in de Bijbel wordt namelijk door de wijze koning Salomo al beschreven dat juist een blij hart zal goeddoen als een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden. Want ons betreft dus een prima uitgangspunt in de gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering als onderdelen van deze nota.

Gezondheidsbescherming

Wat betreft de gezondheidsbescherming vinden we als SGP-ChristenUnie dat het leven bescherming verdiend: van begin tot einde. Gezond leven daarentegen is allereerst een zaak van de mensen zelf. Om te komen tot een weloverwogen keuze is het belangrijk dat mensen beschikken over betrouwbare en eerlijke informatie. Dat blijkt niet altijd eenvoudig te zijn. Zo wordt er veel zin en onzin geschreven rondom vaccinatie, met het optimaliseren van bijbehorende voorlichting zou nog een wereld te winnen zijn. We kunnen ons dan ook vinden in zowel de lokale als regionale inspanningen voor eerlijke informatievoorzieningen die aansluiten bij de belevingswereld van ouders zoals door het natuurlijk consultatiebureau. Ook het vaccineren op maat past bij het kunnen maken van een weloverwogen keuze. Het geven van eerlijke informatie hoort ook bij kwetsbare ouders met een kinderwens. Ieder kind verdient de best mogelijke start in het leven zoals beschreven in het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke start’ waarin ook het programma ‘Nu niet zwanger’ is opgenomen. Volgens SGP-ChristenUnie bestaat een kansrijke start wel uit veel meer dan alleen de regie over een kinderwens. Ook ondersteuning aan kwetsbare zwangere vrouwen is belangrijk. Daar horen volgens de SGPChristenUnie ook inspanningen bij gericht op zowel lichamelijke als mentale voorbereiding op de komst van een kindje, dat is juist waar voorzorg/prezorg uit zou moeten bestaan. Dit was niet terug te vinden in deze nota, wel kwam dit uitgebreid aan bod in de beantwoording van een door ons gestelde vraag hierover, waarvoor hartelijk dank! Wat ons betreft wordt dit nog aangepast.
 

Ziektepreventie

Bij het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ hoort ook een optimale kans op een goede toekomst. Als SGP-ChristenUnie zijn we blij met de preventieve (regionale) inspanningen voor de jeugd. Het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en de lichamelijke, psychische, cognitieve en sociale ontwikkeling is iets waar we allemaal achter kunnen staan toch? Maar wat te doen als dit niet het geval is? Hoe schrijnend is het als kinderen bijvoorbeeld opgroeien in armoede met de wetenschap dat armoede letterlijk ziek maakt, zowel lichamelijk als mentaal? Juist kinderen van alleenstaande ouders lopen het risico op te groeien in armoede zoals ook in deze nota wordt aangegeven. Bekend is dat de meeste eenoudergezinnen ontstaan door een scheiding van de ouders volgens het ‘Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018’. Om die reden is het wat SGP-ChristenUnie betreft heel gezond om juist ook in te zetten op het vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Sliedrecht. Als we het dan toch over preventie hebben zou het ontwikkelen van een (v)echtscheidingsbeleid toch ook als inspanning in deze nota moeten worden opgenomen? Ben heel benieuwd wat de pfh en andere partijen daarvan vinden? Uiteraard moet er ook tijdige hulp zijn als een scheiding onvermijdelijk is. De focus op het behouden van de eigen regie wat betreft het gezond oud kunnen worden onderstrepen we evenals de daarbij behorende inspanningen waaronder: de aanpak van eenzaamheid, de inzet voor een dementievriendelijke gemeente en de signalerende huisbezoeken. Dat laatste is door beantwoording van vragen een stuk duidelijker geworden en we gaan er vanuit dat dit nog in de nota wordt verwerkt.
 

Gezondheidsbevordering

Zoals beschreven in de nota is het bij gezondheidsbevordering van belang in te zetten op integrale gezondheidsstrategieën. Dit zou volgens de SGP-ChristenUnie juist moeten op gebieden waar het niet goed gaat in Sliedrecht. Goed om te lezen dat in samenwerking met het onderwijs wordt ingezet op de thema’s roken en gezond gewicht. Het gegeven dat de oorzaak van overgewicht uit meerdere factoren bestaan vereist dan ook een aanpak bestaande uit sterke landelijke en lokale samenwerkingen. Dat hierin ook zeker winst voor Sliedrecht is te behalen blijkt wel uit het feit dat slechts 16% van de 12- tot 15-jarigen voldoet aan de Norm Gezond Bewegen. Om dit het hoofd te kunnen bieden is het dus nodig dat het lokale bestuur, de buurtbewoners en de lokale partijen rondom het kind zich bundelen tot een krachtig geheel. Laat dat nu precies de aanpak zijn van Jongeren op Gezond Gewicht die inmiddels in meer dan één derde van de Nederlandse gemeenten het verschil hierin maken. De SGP-ChristenUnie ervaart het dan ook als een gemis dat aansluiting bij Jongeren op Gezond Gewicht niet is meegenomen in de lokale nota publieke gezondheid. Wij willen graag dat dit nog wordt toegevoegd aan de nota.
 

Afsluiting

Voorzitter, het eiste best een gezonde inspanning zo’n maidenspeech. Mijn vrouw die thuis mee luistert zal bij het horen van deze woorden direct haar wenkbrauwen fronsen gezien zij zeker haar vraagtekens heeft als het gaat over een gezonde inspanning. Wat mij betreft laten we dat voor nu maar even in het midden…. Afsluitend zou ik het college, de ambtenaren en de betrokken organisaties willen bedanken voor de inspanningen die zijn geleverd waarbij niet de ziekte of beperking centraal staat maar de Sliedrechtse inwoners zelf. Als SGP-ChristenUnie zijn we ervan overtuigd dat we met de door ons genoemde punten betreffende de ondersteuning van (kwetsbare) zwangere vrouwen, het aanbieden van laagdrempelige relatiehulp en de aansluiting bij Jongeren op Gezond Gewicht nog meer aan de positieve gezondheid van de Sliedrechtse inwoners kunnen bijdragen!
En daar kan niemand op tegen zijn toch?
Dank u wel voorzitter!