Berichten geschreven door Johan Oostrom

 1. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 13 december 2023

  Vertrek van Johan Oostrom uit de raad

  Per 1 januari 2024 neemt Johan Oostrom afscheid als lid van de gemeenteraad van Sliedrecht. Johan is tot dit besluit gekomen doordat hij de verantwoordelijkheden voor zijn gezin, werkkring en gemeenteraad niet meer op een goede wijze kon combineren. 

   

  Lees meer over "Vertrek van Johan Oostrom uit de raad"
 2. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 11 oktober 2023

  Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht

  We hebben als fractie de afgelopen weken regelmatig de vraag gekregen waarom we als gemeenteraad zouden besluiten over het geheel of gedeeltelijk volbouwen van het Dreespark. Er worden toch 120 woningen gebouwd?

  Het punt is: daar ging het besluit afgelopen dinsdag dus niet over. Het is ontzettend jammer dat iemand bij een informatieavond namens Tablis en de gemeente iets over die 120 woningen heeft geroepen, en dat er schetsen in het visieplan zijn gezet die de indruk wekken dat een percentage van het park zou worden bebouwd. Waar over besloten werd, was echter alleen maar dat er voor meerdere plekken in Sliedrecht een plan ontwikkeld gaat worden, zo ook voor het oude schoolterrein naast het Dreespark.

  Nu is het wel zo dat bij het ontwikkelen van zo'n plan altijd een voorstel kan worden gedaan om nog wat meer ruimte te nemen voor het bouwterrein. Daarom heeft onze fractie, samen met de VVD en het CDA een motie neergelegd om een duidelijke grens te trekken: Voor een kwalitatief en groen Willem Dreespark. Met als strekking: laat het park zoveel mogelijk intact. We vinden het namelijk belangrijk dat er woningen komen (want die zijn nodig), maar we willen wel het Dreespark intact houden. De motie heeft het gehaald, dus met dat kader kan de gemeente aan de slag bij de ontwikkeling met de plannen voor het schoolterrein.

  Onze Johan Oostrom sprak hierover dinsdag 10 oktober deze woordvoering uit:

  Lees meer over "Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht"
 3. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 4 juli 2023

  Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024

  Programma Ruimtelijke Vernieuwing 

  Bij de bespreking van de kadernota 2024 zijn er als flinke stappen genomen in de kernopgaven van ruimtelijke vernieuwing. Er al veel werk verzet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord en de Binnenstedelijke herstructurering. We merken daarin de flow, het enthousiasme en de drive om hier met elkaar wat moois van te maken.  Voorzitter daar zijn we oprecht dankbaar voor en willen dit als fractie ook van harte ondersteunen. Tegelijkertijd zien, en ervaren we, de forse uitdagingen die deze processen met zich meebrengen voor de organisatie en voor ons als volksvertegenwoordigers. We willen geen overijverige opzichters worden maar we streven naar wel verstandige doordachtzaamheidin de forse ontwikkelingsopgaven. De wijze waarop we de laatste tijd met beeldvormende vergaderingen zijn meegenomen hebben ons daarin zeker geholpen en dit zien we dan ook in het vervolg graag terug. Daarnaast hebben we begrip voor een dynamiek die de verschillende processen met zich meebrengen en aansluit bij het versnelde tempo van de deelprojecten. In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing is uitgangspunt 4 daarvoor geactualiseerd. Maar naast begrip houden we graag ook grip in de nodige snelheid van de te lopen trajecten. Dank voor het antwoord op de hierover door ons gestelde vraag. Toch hebben we het nog niet helemaal helder en zouden daar indien mogelijk toch nog wat verheldering in willen. Voor ons is een startnotitie een overkoepelend document waarin o.a. ook de kaders voor een project of beleidsstuk worden opgenomen. Door een overkoepelend document onderdeel uit te laten maken van de daarin opgenomen kaders om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek van de deelprojecten levert ons nog de nodige kortsluiting op.

  Lees meer over "Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024"
 4. Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden

  Door Johan Oostrom, Fijke Mulder, Gerard van Urk, Jan Pieter Verweij, Kees Ippel, Leonard de Ruijter, Ria de Mul op 18 oktober 2022

  In de besluitvormende vergadering van 18 oktober nam de gemeenteraad een besluit tot het aanpassen van de verordening winkeltijden. Onderstaand de stemverklaring die Kees Ippel uitsprak namens de voltallige fractie

  Lees meer over "Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden"
 5. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 22 november 2019

  Een blij hart zal goeddoen als een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden

  Positieve gezondheid een nieuw concept naar Machteld Huber: niet de ziekte of de beperking staat centraal, maar het vermogen en eigen (veer)kracht van mensen om hiermee mee om te gaan. Voorzitter, als SGP-ChristenUnie wisten we dit al wat langer, in de Bijbel wordt namelijk door de wijze koning Salomo al beschreven dat juist een blij hart zal goeddoen als een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden. Want ons betreft dus een prima uitgangspunt in de gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering als onderdelen van deze nota.
  Lees meer over "Een blij hart zal goeddoen als een medicijn om het lichaam in goede gezondheid te onderhouden"