Begroting 2021: “Communiceren, samenwerken en afstemmen!”

Jan 2018 weblog
Door Jan Visser op 4 november 2020 om 18:24

Begroting 2021: “Communiceren, samenwerken en afstemmen!”

Op dinsdag 3 november vond de oordeelsvormende vergadering over de Begroting 2021 plaats. Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2021, waarin de speerpunten en kaders zijn gesteld. Elke fractie mocht daarbij haar inbreng en op- en aanmerkingen plaatsen. Jan Visser deed hierbij namens de SGP-ChristenUnie het woord.

Een vergezicht
Jan begon zijn woordvoering met een beeld: “In de Kadernota 2021 heeft het college een vergezicht geschetst. Ondanks alle onzekerheden, blijft het belangrijk om een koers uit te zetten. Zonder koers wordt het zwalken, heen en weer bewegen met de wind, of achteruit geblazen worden bij tegenwind. Daarbij gaan we verder met elkaar op pad. Wij geloven erin voorzitter en niet in het minst omdat we leven in de overtuiging dat God alles in Zijn hand heeft en bestuurt.”

Hierbij is het de bedoeling van de fractie om geen verschil te maken of dat met gelijkgestemden is, mensen van een kerk of geloofsgemeenschap of juist niet, zo werd benadrukt. “Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor alle inwoners van ons dorp. Vanuit het uitgangspunt dat je andere moet behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden.”

Bij het doornemen van de Begroting heeft de fractie SGP-ChristenUnie zich drie vragen gesteld: Wat zien we als we naar de Begroting kijken? Hoe gaat het college dit allemaal voor elkaar krijgen? Wanneer zijn wij tevreden?

Hoe ziet de Begroting eruit?
Allereerst ziet de fractie een goed leesbare Begroting, met speerpunten per programma. Een paar mooie speerpunten van de begroting vindt de fractie bijvoorbeeld het terugdringen van de laaggeletterdheid en voorkomen van schulden, het aanpakken van woonoverlast en kwetsbare locaties, zodat mensen prettig en veilig in Sliedrecht kunnen wonen en in verlengde daarvan: prioriteit aan ondersteuning buurttoezicht en het terugdringen van de hoeveelheid restafval.

Hoe gaat het college dit voor elkaar krijgen?
“Als fractie zijn wij ontzettend nieuwsgierig naar hoe het college het allemaal voor elkaar gaat krijgen in het komende begrotingsjaar,” zo vervolgde Jan zijn woordvoering. “Het is veel en juist daarom zouden we het fijn vinden als we al wat beeld zouden hebben over het hoe. De totale omvang van kosten en baten zijn namelijk wel bepaald, maar hoe is de verdeling over de speerpunten en op welke manier is het opgebouwd?”

Wanneer zijn wij tevreden?
De fractie stelt dat zij, om zicht te hebben op de voortgang, meer informatie nodig heeft. “Als de begroting wel vertelt waar we naar toe gaan, maar het college op pad gaat zonder dat we weten welk route ze neemt, in het ergste geval wat verdwaald raakt en aan het eind van het jaar rapporteert dat ze het doel behaald hebben, maar we op een andere plek staan waar gepland…. dan kan dat de bedoeling niet zijn!”

Ondanks kritische vragen en opmerkingen is de fractie SGP-ChristenUnie niet ontevreden met de voorliggende Begroting. Het college zegde toe in de komende maanden met de raad intensief te overleggen over de manier waarop de voortgang gevolgd kan worden. Waarbij per speerpunt indicatoren bepaald zullen worden. Het zal een uitdaging zijn voor het college en ambtenaren om het allemaal waar te maken. “Communicatie, samenwerking en afstemming. Wat ons betreft gaan we ervoor in 2021, bij leven en welzijn!”