Schriftelijke vragen aan ingediend bij de griffie

Ria 2018
Door Ria de Mul op 16 april 2021 om 12:32

Schriftelijke vragen aan ingediend bij de griffie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad Sliedrecht.
Onderwerp: Lokaal preventieakkoord

Vragen:

  1. Is het college het met de SGP-ChristenUnie eens dat we in Sliedrecht met een lokaal preventieakkoord goede stappen kunnen zetten op het gebied van gezondheidspreventie? En ook dat we op die manier echt gezonde, lokale keuzes kunnen maken?
  2. Is het college bereid om werk te willen maken van een lokaal preventieakkoord en dit samen te doen met relevante lokale partners?
  3. Is het college op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van ondersteuningsbudget en uitvoeringsbudget, beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS, om te komen tot een lokaal preventieakkoord?
  4. Wil het college dit budget (via de VNG) op tijd aanvragen?

Gezondheidspreventie is voor de SGP-ChristenUnie een belangrijk thema. Landelijk hebben heeft de ChristenUnie zich ingezet voor het Nationaal Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Veel gemeenten hebben de bal opgepakt en zijn aan de slag gegaan met een lokaal preventieakkoord. Het mooie van zo’n lokaal akkoord is dat je als gemeente zelf bepaalt welke problematiek je centraal zet. De lokale situatie is leidend.

Met een lokaal preventieakkoord kunnen gemeenten de samenwerking zoeken met verschillende relevante, lokale partijen om met elkaar afspraken te maken over gezondheidspreventie.

Goed nieuws is dat het ministerie van VWS voor het maken van een lokaal preventieakkoord budget beschikbaar heeft gesteld. De eerste deadlines verstrijken al eind april.

Deel dit bericht

Over ‘Groei’ en ‘Er zijn voor alle inwoners’

Rien2016dinsdag 11 april 2017 De fractie SGP-ChristenUnie wil er zijn voor alle inwoners van Sliedrecht. In Sliedrecht wonen mensen van 120 nationaliteiten. In 2004 waren dat er nog 60. De multiculturele samenstelling van onze bevolking is vooral te zien in Vogelbuurt-Noord en de Professorenwijk ten oosten van het Burgemeester Winklerplein en verder verspreid over heel Sliedrecht. Samen met andere fracties streven wij er naar geschikte locaties te creëren voor onderlinge ontmoeting lees verder