Terugblik op maart en april - Maandblog door wethouder Piet Vat

Piet Vat.jpg
Door Piet Vat op 19 april 2021 om 19:26

Terugblik op maart en april - Maandblog door wethouder Piet Vat

Voordat ik het weet, krijg ik weer een reminder: hallo Piet, er is weer een maand verstreken, waar blijft je schrijfsel!?

Zo dan, ik ga mij dus haasten om deze blog weer voor u en voor jou te maken, met de wederwaardigheden waar ik de afgelopen periode mee van doen heb gehad.

Ik ga het dus nu over de 2 laatste weken van maart en de eerste 2 weken van april hebben en wil jullie graag meenemen in de volgende onderwerpen:

  1. De contouren van de nieuwe onderwijsvisie Sliedrecht 2021-2025
  2. Veilig opgroeien is Teamwork
  3. Het Sliedrechtse bedrijfsleven: lokaal, regionaal, nationaal en wereldwijd!  
  4. De Economische visie 2021-2030
  5. Afscheid waarnemend burgemeester Dirk van de Borg, installatie nieuwe burgemeester Jan de Vries

Onderwijsvisie Sliedrecht 2021-2025
Binnen het onderwijs in Sliedrecht wordt al jaren goed samengewerkt door besturen, scholen, kinderopvang en de gemeente. Daar zijn wij trots op, want alleen samen kunnen we het beste uit kinderen halen en voor hen zorgen. Het is belangrijk om met deze samenwerking door te gaan en het te versterken. Namelijk, om tot een volledig onderwijsbeleid te komen en om vlug te blijven handelen in de dynamische wereld van het onderwijs.

Het eerste concept onderwijsvisie is inhoudelijk tot stand gekomen in samenwerking met de bovengenoemde partijen, die de titel ‘Samen kinderen naar hun vermogen ontwikkelen en tot bloei brengen’ heeft gekregen.

Afgelopen maand hebben we met deze partijen een verdiepingsslag gemaakt in een sessie wat de naam ‘Stoere middag Sliedrecht’ werd genoemd. Het doel hiervan is om de uitkomsten van de gesprekken, uit ‘Stoere middag Sliedrecht’, te gebruiken om de visie verder aan te vullen en aan te scherpen. Hier zijn de deelnemers glansrijk in geslaagd en het heeft het concept onderwijsvisie nog meer ‘kleur en inhoud’ gegeven!

Het geeft mij een mooi en goed gevoel om op deze manier een visie tot creëren, die gebouwd is op gezamenlijke ideeën en een gezamenlijke visie op het onderwijs. Mooi dat ook hier mijn slogan #alleensamenkunnenwehetdoen volop tot uiting is gebracht. Daar maak je mij blij mee!

Veilig opgroeien is teamwork
Zo’n anderhalf jaar geleden is in Sliedrecht binnen het Bonkelaarhuis de pilot ‘Veilig opgroeien is teamwork’ van start gegaan. Inmiddels is de pilot overgegaan in een succesvol onderdeel van jeugdhulpverlening binnen het Bonkelaarhuis. Het doel is om zoveel mogelijk uithuisplaatsingen van kinderen/jongeren te voorkomen. Kwetsbare kinderen waren in onze ogen onvoldoende beschermd. Daarnaast ontstonden er vaak lange wachtlijsten voordat een kind geplaatst kon worden in een Gecertificeerde Instelling. Binnen Sliedrecht heeft dit gezorgd voor korte lijnen met de Gecertificeerde Instellingen. Gelukkig zien we een betekenisvolle daling van het aantal uithuisplaatsingen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ook is bewezen dat de pilot succesvol verder ingezet worden. Binnen de regio Zuid-Holland-Zuid is deze werkwijze op de ontwikkelagenda gezet. Vanuit de gemeente Sliedrecht mogen wij daar een mooie bijdrage voor leveren. Daar doen wij het voor: bescherming en veiligheid bieden aan onze jongeren.

Het Sliedrechtse bedrijfsleven: lokaal, regionaal, nationaal en wereldwijd!
Met onze uitstekende bedrijvencontactfunctionaris, Esther Smit, zijn we zachtjes aan weer begonnen met het bezoeken van onze bedrijven in Sliedrecht. De bedrijfsbezoeken hebben, o.a. door de coronapandemie, de laatste maanden bewust op een laag pitje gestaan.

We zijn onder andere op bezoek geweest bij Peter Matze van KNAP Automation. Een snelgroeiend bedrijf in Sliedrecht die zich bezighoudt met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsoplossingen. KNAP Automation is gespecialiseerd in veiligheidsoplossingen van ASO Safety veiligheidssensoren en Protec machineafschermingen.

Iedere keer ben ik weer verbaasd om te horen en te zien wat er achter de deuren van onze bedrijven plaatsvindt. Boeiend om te horen vertellen op welke fronten dit Sliedrechtse bedrijf ‘all over the world’ allemaal bezig is.

Ook hebben we een bezoek gebracht aan Van Andel Transport & Logistiek op bedrijventerrein De Nijverwaard. Daar hebben zij een prachtig gebouw neergezet op het terrein tussen de Lelystraat en de Leeghwaterstraat, wat jarenlang een braakliggend terrein is geweest. Heel mooi om te zien hoe zij hier, samen met Rietveld Licht, een locatie hebben neergezet om trots op te zijn! En wat een immense grote bedrijfshal waar de 3 kernactiviteiten van van Andel uitgevoerd worden. Namelijk Transport, Distributie en Op- en Overslag. Mijn harte klopt extra hard als ik door dit soort bedrijven van Sliedrecht rondgeleid mag worden. Vooral als ik te horen krijg dat de goederen vanuit deze Sliedrechtse ondernemer ‘all over the world’ gaan. Het Sliedrechtse bedrijfsleven: lokaal, regionaal, nationaal en wereldwijd!

Economische Visie
Als gemeente Sliedrecht zijn is er, met de Vereniging Sliedrechtse Ondermeningen (VSO), in 2019 een structureel economisch overleg opgestart. Begin 2020 kwamen we tot de colcuslie dat er behoefte was aan een nieuwe Economische Visie. Een aantal maanden is er intensief gesproken over de inhoud en een stevige basis voor het onderlinge vertrouwen. Dat is per slot van rekening belangrijk voor een structurele samenwerking voor de toekomst. Onze kadernota 2021, ‘Koers 2030: Groei en Ontwikkeling’ is ook een stevige basis geweest om hieraan op economisch gebied invulling te geven.

We kunnen en mogen terugzien op een prachtig mooi samenspel en participatietraject waarbij alle ondernemers van Sliedrecht verschillende keren volop de gelegenheid hebben gehad en gebruikt om input te leveren aan de Economische Visie. Daar ben ik ontzettend blij mee! Ook hier gold: #alleensamenkunnenwehetdoen

Het was de bedoeling dat de gemeenteraad de Economische Visie op 12 april oordeelsvormend zou bespreken maar, doordat een ander agendapunt fors in de tijd is uitgelopen, was er geen tijd meer om de Economische Visie te bespreken met elkaar. Dit zal nu naar verwachting in mei gaan gebeuren. In het AD van 12 april heeft ook een lezenswaardig stuk gestaan over deze economische visie. Wordt vervolgd dus.

Afscheid waarnemend burgemeester Dirk van de Borg en installatie kroonbenoemde burgemeester Jan de Vries
Tja, ze zeggen wel, aan alles komt een eind en dat is ook zo. Deze keer kwam er afgelopen week een einde aan de periode waarin burgemeester Dirk van de Borg de gemeente Sliedrecht ruim een jaar als waarnemend burgemeester heeft gediend. Een bijzondere periode omdat deze volledig tijdens de Corona pandemie is geweest, maar waarin Dirk absoluut zijn stempel heeft weten te drukken in de verdere doorontwikkeling van Sliedrecht. Daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. Het is ook heel erg mooi om te zien en te horen hoe Dirk zich in deze korte periode ook eigen heeft weten te maken binnen de Sliedrechtse samenleving. We hebben weer afscheid van hem genomen en we mochten afgelopen week de nieuwe burgemeester Jan de Vries een hartelijk welkom toeroepen. We wensen onze nieuwe burgemeester een goede, mooie, fijne tijd toe in Sliedrecht, zowel als burgemeester maar zeker ook als burgervader. Uiteraard wil ik hem ook zeker de zegen van de Heere toewensen op al zijn arbeid die hij hoopt te gaan verrichten. Ook zijn vrouw en kinderen roepen we een hartelijk en warm welkom toe en ik hoop dat zij zich snel in Sliedrecht thuis zullen voelen.

Afsluitend
Hebt u of jij vragen naar aanleiding van deze informatie, schroom niet om contact met mij op te nemen. Mijn mailadres is p.vat@sliedrecht.nl Ook ben ik via Twitter te benaderen onder @vatpiet of via facebook onder Piet Vat

Hartelijke groet en al het goede toegewenst, zowel privé als zakelijk! En voor alles: Deo gratias.