Terugblik op december - Maandblog door wethouder Piet Vat

Piet Vat.jpg
Door Piet Vat op 13 december 2021 om 19:01

Terugblik op december - Maandblog door wethouder Piet Vat

Ongelooflijk, wat gaat de tijd snel! Dacht ik dat het nog niet de tijd was om een nieuwe blog te maken, krijg ik weer een aanmaning van: hallo Piet, het is weer de hoogste tijd voor je volgende blog. Oké dan, daar gaan we natuurlijk weer even voor zitten om u en jou weer mee te nemen in de zaken die mij als wethouder van onze mooie gemeente Sliedrecht zoal bezighouden.

Ik heb in m’n laatste blog het voorstel gedaan om het deze keer eens over de portefeuille Financiën te hebben. Ik moet eerlijk bekennen dat het wellicht een saai onderwerp is, maar het is wel een boeiend onderwerp want het gaat dan ineens over onze eigen portemonnee. Ik hoop het ook in zogenaamde ‘Jip en Janneke-taal’ uit te leggen. Als mij dat niet is gelukt, krijg ik dat als signaal graag van jullie terug natuurlijk!

Als je maar van mijn portemonnee afblijft!

En ja, ook als Sliedrechters zijn we echte Hollanders toch? De teneur is meestal zoiets van ‘ik vind alles best als je maar van m’n portemonnee afblijft’.

Nou, gaat er maar aan staan Vat. Want ik heb het duistere vermoeden dat ik het toch een beetje over uw en jouw portemonnee gaat hebben. Als inwoners dragen we namelijk ook fors bij aan de inkomsten voor de gemeente. Niet om er als gemeente rijk van te worden, wel om er als gemeente en als gemeentebestuur (zowel college als raad) alles aan te doen om het goede voor de gemeente en haar inwoners te doen zodat het goed wonen, werken en recreëren is in onze mooie gemeente met voldoende en goede voorzieningen.

Laten we maar eens gaan kijken hoever we komen.

De portemonnee van de gemeente werkt ongeveer hetzelfde als onze eigen portemonnee thuis. Zit er geld in, dan kan dat uitgegeven worden; zit er geen geld in, dan kan er ook niets uitgegeven worden of je zou geld moeten gaan lenen, geld van een ander krijgen of geld uit je spaarpot halen.

In de meeste gevallen stelt de gemeenteraad in juni van ieder jaar de zogenaamde kadernota vast. De kadernota is een document waarin we als college vooruitblikken met plannen en ontwikkelingen voor de komende jaren en wat dat aan geld gaat kosten en aan geld op gaat brengen. Dit hebben we als college van burgemeester en wethouders nodig om uiteindelijk in november aan de gemeenteraad een begroting voor te leggen voor de komende jaren waarin de inkomsten en uitgaven vastgelegd en besloten worden.

Onze Provincie kijkt over onze schouders mee in die zin dat zij kritisch kijken naar het saldo van inkomsten en uitgaven om te voorkomen dat we als gemeente niet te veel geld uit gaan geven waardoor we geen goede, geen sluitende begroting aan kunnen bieden.

De Sliedrechtse kernopgaven liegen er niet om!

Als college gaan we met de gemeenteraad hierover in debat en aan het einde van het debat neemt de gemeenteraad het besluit waar het college geld aan mag uitgeven. Als college hebben we dit jaar de gemeenteraad een 3-tal kernopgaven voorgelegd om daarover een besluit te nemen, namelijk:

  1. Kernopgave 1: werk maken van ruimtelijke vernieuwing
  2. Kernopgave 2: werk maken van een veilige en inclusieve samenleving
  3. Kernopgave 3: Werk maken van een ondernemend en betrokken Sliedrecht
  4. Randvoorwaarde voor het uitvoeren van deze kernopgaven: het hebben van een slagvaardige organisatie

Het gaat te ver om alle genoemde kernopgaven hier verder uit te werken. De vraag is dat als we met elkaar, naast alle werkzaamheden die altijd al gedaan moeten worden, aan deze kernopgaven gaan werken, het voor de gemeente financieel op te hoesten is en blijft. Gelukkig is dat ook het geval. En op zich is het helemaal niet erg als er een jaar is of jaren tussen zitten waarin we geld tekortkomen, want dan kunnen we geld uit onze reserves halen. Dat is op zich geen probleem, want daar zijn reserves ook voor, om te besteden aan de ontwikkeling van onze gemeente en onze inwoners.

Voor de korte termijn zijn we financieel gezond

De totale inkomsten voor de gemeente Sliedrecht liggen rond de 77,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 44,5 miljoen euro ontvangen wordt van het Rijk en de gemeente zelf ongeveer 33 miljoen euro aan inkomsten genereert.

Met de definitieve doorrekening en correcties die er vanuit het Rijk gemaakt zijn in de zogenaamde september circulaire, is er voor de gemeente Sliedrecht voor de korte termijn een gunstig financieel beeld ontstaan. De jaren 2022 tot en met 2024 sluiten allemaal met een positief saldo, opgeteld tot een bedrag van 1.800 miljoen euro. Dat is op zich heel erg mooi en ben ik ontzettend dankbaar voor, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Voor nu betekent het in ieder geval dat de belastingen voor u en voor jou als inwoner van Sliedrecht niet meer omhooggaan dan de reeds geplande verhogingen.

Het Rijk heeft een onaangename verrassing voor ons in petto

Er hangen namelijk financiële donkere wolken boven ons hoofd omdat het Rijk met een herrekening komt van de uitkeringen aan de gemeenten. In het slechtste geval zal dat voor Sliedrecht betekenen dat we op termijn 3,2 miljoen euro minder van het Rijk gaan ontvangen. Dat is voor Sliedrechtse begrippen een astronomisch groot bedrag die een enorm gat slaat in de gemeentebegroting.

Het definitieve besluit hierover moet door het Rijk nog genomen worden en vanuit diverse gemeenten, waaronder uiteraard ook de gemeente Sliedrecht, worden gesprekken gevoerd en gelobbyd om dit bedrag nog in gunstige zin bijgesteld te krijgen. De geluiden die we nu horen is dat we met ingang van 2023, in een periode van 4 jaar, de begroting oplopend aan moeten gaan passen tot een maximum van 60 euro per inwoner. Voor ons als Sliedrecht betekent dit dat we vanaf 2023 ieder jaar een extra last van 375 duizend euro oplopend tot en met 2026 tot een bedrag van 1,5 miljoen euro. Voorwaar geen kleinigheid!  

Het is dat ik vind dat het moet anders had ik dit niet gedaan….

Ik besef dat het deze keer droge stof is, maar ik vond het toch correct om u en jou over de financiële situatie van Sliedrecht te informeren. Kort gezegd komt het erop neer dat we voor de korte termijn de zaken financieel goed op orde hebben en dat we voor de langere termijn met elkaar goed moeten kijken, brainstormen en lijnen uitzetten hoe we de ambities die we hebben kunnen en moeten gaan gebruiken om ook op de langere termijn financieel gezond te blijven. Een hele mooie uitdaging en ik kijk er al naar uit om in januari het gesprek hierover met de raad aan te gaan.

Afsluitend

Hebt u of jij vragen, schroom niet om contact met mij op te nemen. Mijn mailadres is p.vat@sliedrecht.nl Ook ben ik via Twitter te benaderen onder @vatpiet of via facebook onder Piet Vat

Hartelijke groet en al het goede toegewenst, zowel privé als zakelijk! En voor alles: Deo gratias.

Minimalist How To Blogger Pinterest Pin (1)