Opvanglocatie Sliedrecht

Zon haven.jpg
Kees130122-01.jpg
Door Kees Ippel op 16 februari 2023 om 18:24

Opvanglocatie Sliedrecht

Beste inwoners,

 Net als u hebben ook wij  kennis genomen van het nieuwsbericht dat de gemeente Sliedrecht overweegt om medewerking aan het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) te verlenen om een opvanglocatie van minimaal 100 tot maximaal 250 personen te realiseren. Onderzocht wordt of deze opvang voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden voor een minimale periode van vijf jaar.

Het is wellicht goed om te benoemen dat het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) hierover besluiten en niet de gemeenteraad. De gemeenteraad kan/mag alleen wensen of bedenkingen uiten.

De Gemeente Sliedrecht organiseert op donderdag 16 februari om 20:30 uur in de Lockhorst een beeldvormende vergadering waarbij alle belangstellenden welkom zijn. Maak gebruik van deze vergadering om meer te horen over de plannen, maar ook om uw vragen te stellen of uw steun te uiten.

De SGP-ChristenUnie steunt het voorstel om mensen in nood een plaats te bieden. We worden in Bijbel opgeroepen om  barmhartigheid te tonen. Als fractie hebben ook wij nog wensen en bedenken, welke we de komende dagen nader gaan formuleren.

 Als u over dit voornemen van het college met ons in gesprek wilt, stuur dan een bericht naar fractie@sliedrecht.sgp-christenunie.nl.