Berichten geschreven door Kees Ippel

 1. WhatsApp Image 2023-07-04 at 16.53.46.jpeg
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 4 juli 2023

  De bijdrage van Kees Ippel voor de Kadernota 2024

  Voorzitter,

   

  Bij een nieuwe start, is het goed om ook even terug te kijken naar het grondbeginsel van waaruit je handelt. Niet alle partijen hebben dat vanmiddag letterlijk uitgesproken, maar het mag duidelijk zijn dat elke partij naar de plannen kijkt door haar eigen bril (het liberalisme, het sociaal-democratischbeginsel, etc). Voor ons is het ook het moment om onze bijdrage in te kaderen langs de Bijbelse normen en waarden, die het beginsel zijn van onze fractie.

   

  Ruim een jaar geleden bij het aantreden van dit college heb ik woorden gebruikt uit het Bijbelboek Spreuken. Dat was naar aanleiding van enkele lessen van de wijze koning Salomo over Wijsheid. 

  Ik heb toen de Allegorie beschreven waarin Wijsheid en Verstand als twee personen beschreven worden, kortweg kwam het neer op het volgende:

  Echte wijsheid konden we volgens Salomo zien als Verstandige Doordachtzaamheid, en dan naar de normen van God, kortom de 10 Geboden.

   

  Zoals u allen wel zult weten zijn deze 10 geboden ook de basis geweest van hoe wij hier in Nederland onze omgangsvormen hebben geregeld. Deze geboden zijn te delen in twee delen. Het eerste deel gaat over de verhouding tot God (God liefhebben met heel het hart, ziel en verstand), maar vandaag willen we onze bijdrage juist richten op het tweede deel, namelijk over de verhouding tot elkaar. Door Jezus is gezegd: dat het tweede deel gelijk is aan het eerste. We moeten onze naaste liefhebben als onszelf!

  Lees meer over "De bijdrage van Kees Ippel voor de Kadernota 2024"
 2. Veiligheid
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 30 mei 2023
 3. Kees Ippel woordvoering.jpg
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 7 maart 2023

  Woordvoering besluitvormende vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht

  De volgende woordvoering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht is door fractievoorzitter Kees Ippel uitgesproken in de besluitvormende vergadering van 7 maart

  Lees meer over "Woordvoering besluitvormende vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht"
 4. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 16 februari 2023

  Opvanglocatie Sliedrecht

  Beste inwoners,

   Net als u hebben ook wij  kennis genomen van het nieuwsbericht dat de gemeente Sliedrecht overweegt om medewerking aan het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) te verlenen om een opvanglocatie van minimaal 100 tot maximaal 250 personen te realiseren. Onderzocht wordt of deze opvang voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden voor een minimale periode van vijf jaar.

  Lees meer over "Opvanglocatie Sliedrecht"
 5. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 8 november 2022

  Algemene beschouwingen bij de begroting 2023 en het collegewerkprogramma

  Op 8 september 2022 vonden de algemene beschouwingen plaats bij de begroting voor 2023 en het door het college opgestelde werkprogramma. Onderstaand de volledige woordvoering van fractievoorzitter Kees Ippel:

  Lees meer over "Algemene beschouwingen bij de begroting 2023 en het collegewerkprogramma"
 6. Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden

  Door Kees Ippel, Fijke Mulder, Gerard van Urk, Jan Pieter Verweij, Johan Oostrom, Leonard de Ruijter, Ria de Mul op 18 oktober 2022

  In de besluitvormende vergadering van 18 oktober nam de gemeenteraad een besluit tot het aanpassen van de verordening winkeltijden. Onderstaand de stemverklaring die Kees Ippel uitsprak namens de voltallige fractie

  Lees meer over "Stemverklaring fractie rondom besluit verruiming winkeltijden"
 7. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 27 september 2022

  SGP-ChristenUnie geen voorstander van verruiming winkeltijdenverordening

  In de oordeelsvormende vergadering van 27 september lag een voorstel op de vergadertafel van de gemeenteraad om de Verordening Winkeltijden aan te passen. In dit voorstel wordt het voor winkeliers boven de A15 mogelijk gemaakt om de winkel naar eigen inzicht te openen op zondag. Onderstaand de woordvoering die Kees Ippel uitsprak namens onze fractie:

  Lees meer over "SGP-ChristenUnie geen voorstander van verruiming winkeltijdenverordening"
 8. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 6 september 2022

  Fractie waardeert inzet voor meer opvang asielzoekers

  De gemeenteraad vergaderde vanavond over de brief van de burgermeester waarin hij aankondigde dat de gemeente Sliedrecht het gemeentekantoor aan de Industrieweg beschikbaar stelt voor de opvang van vijfig extra asielzoekers. Onderstaand vindt u de woordvoering van onze fractievoorzitter Kees Ippel.

  Lees meer over "Fractie waardeert inzet voor meer opvang asielzoekers"