Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024

WhatsApp Image 2023-07-04 at 22.52.29.jpeg
Johan 2018
Door Johan Oostrom op 4 juli 2023 om 22:48

Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024

Programma Ruimtelijke Vernieuwing 

Bij de bespreking van de kadernota 2024 zijn er als flinke stappen genomen in de kernopgaven van ruimtelijke vernieuwing. Er al veel werk verzet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord en de Binnenstedelijke herstructurering. We merken daarin de flow, het enthousiasme en de drive om hier met elkaar wat moois van te maken.  Voorzitter daar zijn we oprecht dankbaar voor en willen dit als fractie ook van harte ondersteunen. Tegelijkertijd zien, en ervaren we, de forse uitdagingen die deze processen met zich meebrengen voor de organisatie en voor ons als volksvertegenwoordigers. We willen geen overijverige opzichters worden maar we streven naar wel verstandige doordachtzaamheidin de forse ontwikkelingsopgaven. De wijze waarop we de laatste tijd met beeldvormende vergaderingen zijn meegenomen hebben ons daarin zeker geholpen en dit zien we dan ook in het vervolg graag terug. Daarnaast hebben we begrip voor een dynamiek die de verschillende processen met zich meebrengen en aansluit bij het versnelde tempo van de deelprojecten. In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing is uitgangspunt 4 daarvoor geactualiseerd. Maar naast begrip houden we graag ook grip in de nodige snelheid van de te lopen trajecten. Dank voor het antwoord op de hierover door ons gestelde vraag. Toch hebben we het nog niet helemaal helder en zouden daar indien mogelijk toch nog wat verheldering in willen. Voor ons is een startnotitie een overkoepelend document waarin o.a. ook de kaders voor een project of beleidsstuk worden opgenomen. Door een overkoepelend document onderdeel uit te laten maken van de daarin opgenomen kaders om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek van de deelprojecten levert ons nog de nodige kortsluiting op.

Voorzitter bij het uitgangspunt voor de Noord-Zuid verbinding zou vanuit onze achtergrond de smalle weg het meest passend zijn. Echter voor deze verbinding spreekt de brede parkachtige weg als Sliedrechtse eyecatcher ons ook wel aan. In het kader van verstandige doordachtzaamheid moet het uiteraard wel volgens de participatieladder, integraal passend en financieel haalbaar zijn. Vanzelfsprekend zijn we daarbij ook heel benieuwd wat de MAG ervan vindt. In de achterliggende periode zijn we al eens positief verast door hun bijdrage en we hopen ook zeker in de toekomst van hen te mogen horen.

 

Voorzitter naast de Noord-Zuid verbinding zouden we graag nogmaals de aandacht willen vragen voor een Oost-West verbinding: de Tiendweg. Al eerder hebben we zowel schriftelijke vragen als technische vragen bij de inloopavond van de Kadernota 2024 gesteld. Daaruit bleek dat er echt dit jaar maatregelen nodig zijn om voor de komende vorstperiode de veiligheid van fietser te kunnen waarborgen. Gezien het belang dienen wij, samen met het CDA, de VVD en Slydrecht.NU, hiervoor een motie ‘Een veilige Tiendweg’ in. Daarbij benadrukken we opnieuw de veiligheid van fietsers en  voetgangers voor zowel de korte als lange termijn. Ook vragen we daarmee weer aandacht voor de mogelijkheid van een wandelpad voor de voetgangers die eveneens veelvuldig van de Tiendweg gebruik maken.

 

Voorzitter van de verbindingen naar de entrees in ons dorp. We zijn blij dat er een plan wordt opgesteld om deze op te knappen, wat onze fractie betreft is daarbij extra aandacht voor de Oostzijde van ons dorp geen overbodige luxe.

Naast de kwaliteit van onze entrees staan we ook voor de kwaliteit van onze buitenruimte, zeker als het gaat over vergroening. Wij staan voor een groene leefomgeving met voldoende kwaliteit en diversiteit. Het is daarom ook goed dat deze kwaliteit wordt gemonitord. Volgens, de beschrijving van de jaarstukken was er in het achterliggende geen enkele formele melding binnengekomen. Daar zijn we blij mee en we zouden het deels nog kunnen plaatsen ook. Toch vinden we als fractie dat we hier te maken hebben met scheefgroei. Ons zijn namelijk wel verschillende punten ter ore gekomen over o.a. de diversiteit van het laaggroen. Daarnaast worden er ook verschillende meldingen gedaan via de Fixi-app wat blijkbaar niet wordt gezien als formele melding. Wat ons betreft onbegrijpelijk en een gemiste kans, het aantal meldingen wat in Fixi wordt gedaan zou toch een prima graadmeter kunnen zijn. We hopen echt dat hier aandacht aan wordt besteed in het optimaliseren van dit proces. Dat geldt ook voor niet meer kunnen reageren op ‘afgehandelde’ meldingen in Fixi die blijkbaar toch niet afdoende zijn gefixt.   

 

Voorzitter daarmee zijn we aan het einde van ons gedeeld betoog. Als afronding wil ik nog een keer terug naar Salomo. De opdracht die hij krijgt van zijn vader David voor zijn koningschap zou ik nog als laatste kader willen meegeven. Let zeer nauwkeurig op het spreken van de HEERE uw God, om te wandelen in Zijn wegen, om te onderhouden Zijn inzettingen en Zijn geboden en Zijn rechten en Zijn getuigenissen …..opdat je verstandig zult handelen in alles je wat doet en waar je je op richt. Dat is volgens de SGP-ChristenUnie koers houden, voor 2024 en ook richting 2030!