Vertrek van Johan Oostrom uit de raad

Johan 2018
Door Johan Oostrom op 13 december 2023 om 07:29

Vertrek van Johan Oostrom uit de raad

Per 1 januari 2024 neemt Johan Oostrom afscheid als lid van de gemeenteraad van Sliedrecht. Johan is tot dit besluit gekomen doordat hij de verantwoordelijkheden voor zijn gezin, werkkring en gemeenteraad niet meer op een goede wijze kon combineren. 

 

Tijdens de vorige raadsperiode is Johan in september 2019 toegetreden tot de fractie SGP-ChristenUnie en daarmee tot de gemeenteraad van Sliedrecht. In die periode heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met onderwerpen binnen het cluster sociaal. Vanaf maart 2022 waren het de onderwerpen op het fysieke vlak waarvoor hij zich inspande en het woord voerde in de gemeenteraad. Daarnaast was Johan lid van de Begeleidingscommissie van de Rekenkamer en was hij een zeer gedreven en enthousiaste voorzitter van beeldvormende en oordeelsvormende raadsvergaderingen. 

 Als fractie SGP-ChristenUnie zijn wij dankbaar voor het werk dat Johan heeft verricht voor Sliedrecht. In de gemeenteraad en in onze fractie. Wij danken hem daar heel hartelijk voor en zullen hem gaan missen. Daarnaast wensen wij hem alle goeds, wijsheid en zegen van God toe nu hij zijn talenten op een andere plek verder mag inzetten.

 Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van 2024 zal de opvolger van Johan Oostrom worden beëdigd. Hierover zal later worden bericht.