Coalitie SGP-ChristenUnie, CDA en VVD

DSC_0666_2.JPG
Cees 2018
Door Cees Paas op 14 april 2022 om 09:00

Coalitie SGP-ChristenUnie, CDA en VVD

Na het advies van de informateur zijn de partijen met elkaar in gesprek gegaan. In de bestuurskamer van het Baggermuseum hebben zij een akkoord op hoofdlijnen bereikt. De formateur, Cees Paas, is verheugd te kunnen aangeven dat SGP-ChristenUnie, CDA en VVD samen de coalitie voor de komende raadsperiode vormen. Samen is er  een breed gedragen visie op hoe Sliedrecht de komende jaren moet ontwikkelen. De onderhandelaars hebben veel vertrouwen dat deze ontwikkeling samen met de gehele gemeenteraad van Sliedrecht in gang gezet kan worden.

Vertrouwen

De nieuwe coalitie zet voorop het herstel van het vertrouwen in de politiek en het door de gemeenteraad (als vertegenwoordiging van de inwoners van Sliedrecht) laten nemen van de politieke besluiten. “In de uitwerking van de ingezette Koers 2030 gaat het niet alleen om wat we willen bereiken, maar vooral ook dat we dat op een transparante manier met betrokkenheid van gemeenteraad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen willen organiseren”.

Een nieuwe manier van werken

“Het enthousiasme waarmee de partijen aan de slag willen gaan met het werken aan een dienstbare overheid, die op alle niveaus zichtbaar werkt aan de ingezette Koers 2030, geeft energie”, aldus formateur Paas. Afgelopen weekend is de nieuw gekozen gemeenteraad met elkaar in gesprek gegaan tijdens een tweedaagse bijeenkomst. Tijdens deze heisessie is de raad geïnformeerd over het belang van de leefbaarheid in ons dorp en in welke wijken deze leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Daarbij werd duidelijk dat leefbaarheid niet alleen een kwestie van de juiste woningen, maar ook van de juiste zorg en aandacht is. Deze aanpak vanuit alle invalshoeken staat centraal in de komende periode. Hiermee zal de leefbaarheid van het dorp en daarmee het welzijn van de inwoners toenemen.

Drie wethouders

Komende raadsperiode wordt de gemeente Sliedrecht bestuurd door drie fulltime wethouders: Cees Paas (SGP-ChristenUnie), Ton Spek (CDA) en Roelant Bijderwieden (VVD). Bewust is gekozen voor 3 fulltime wethouders in plaats van 4 wethouders met een parttime verdeling die overeen komt met de zetelverdeling binnen de coalitie. Op dit moment is 3 fte voldoende en is het niet nodig om met 4 wethouders aan de slag te gaan. Als in de loop van de periode blijkt dat uitbreiding van de formatie noodzakelijk is dan zal de SGP-ChristenUnie hiervoor op zoek gaan naar een geschikte kandidaat.

Bespreking coalitieakkoord

Vanuit de fracties SGP-ChristenUnie, CDA en VVD zal een verzoek gedaan worden aan de agendacommissie om direct na de meivakantie het coalitieakkoord te bespreken en het nieuwe college te benoemen. De definitieve tekst van het akkoord zal (na goedkeuring van de fracties) eind april worden gepubliceerd.  Het nieuwe college zal het initiatief nemen om het akkoord samen met de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en samenleving uit te werken in een uitvoeringsprogramma.