SGP-ChristenUnie stelt vragen over eenmalige energietoeslag

Ria 2018
Door Ria de Mul op 21 juni 2022 om 19:20

SGP-ChristenUnie stelt vragen over eenmalige energietoeslag

De fractie van SGP-ChristenUnie heeft vragen gesteld over de afhandeling van de eenmalige energietoeslag. Inwoners die een uitkering krijgen van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en een inkomen hebben minder dan 130% van het wettelijk minimumloon (wml), krijgen deze eenmalige toeslag automatisch. De fractie wil weten hoe het loopt met deze automatische uitkering.

Daarnaast moeten inwoners met een inkomen tot 130% van het wml zelf de toeslag aanvragen. Om inwoners te informeren heeft de gemeente en ook de SDD een publiekscampagne gevoerd. De SGP-ChristenUnie wil weten hoeveel inwoners een toeslag hebben aangevraagd, maar ook hoeveel inwoners er mogelijk recht hebben op deze toeslag. Verder is de fractie ook benieuwd of de oproep om de toeslag aan te vragen in andere talen dan het Nederlands is verspreid en of buiten de gebruikelijke kanalen van gemeentepagina en sociale media pogingen zijn gedaan om inwoners te bereiken met deze informatie.
 
Op basis hiervan heeft de fractie de volgende vragen gesteld:
  1. Hoeveel inwoners hebben via de ambtshalve verstrekking de energietoeslag ontvangen?
  2. Zijn dit alle inwoners die er ambtshalve recht op hebben?
  3. Zo nee, wat is de reden dat er nog inwoners zijn aan wie de toeslag nog niet is uitgekeerd?
  4. Hoeveel aanvragen van inwoners met een inkomen tot 120% wml zijn er daarnaast ingediend (toeslag van € 800)?
  5. Hoeveel aanvragen van inwoners met een inkomen tot 130% wml zijn er daarnaast ingediend (toeslag van € 600)?
  6. Hoeveel inwoners vallen er (bij benadering) in deze twee categorieën?
  7. De Gemeente Sliedrecht heeft via een communicatiecampagne aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de toeslag aan te vragen. Is hierbij ook out of the box gedacht en gehandeld door oproepen te doen op andere dan de reguliere plaatsen, zoals bijvoorbeeld via werkgevers, diaconieën, moskee, buurt- en inloophuizen? En zo nee, gaat dit nog gebeuren?
  8. Is bij de communicatiecampagne gebruik gemaakt van communicatie in andere talen dan Nederlands? Zo nee, waarom niet en gaat dit nog wel gebeuren?
 
#energietoeslag#vragen#college#sliedrecht