Fractie waardeert inzet voor meer opvang asielzoekers

DSC_0666_2.JPG
Kees130122-01.jpg
Door Kees Ippel op 6 september 2022 om 20:17

Fractie waardeert inzet voor meer opvang asielzoekers

De gemeenteraad vergaderde vanavond over de brief van de burgermeester waarin hij aankondigde dat de gemeente Sliedrecht het gemeentekantoor aan de Industrieweg beschikbaar stelt voor de opvang van vijfig extra asielzoekers. Onderstaand vindt u de woordvoering van onze fractievoorzitter Kees Ippel.

Voorzitter,

De fractie van de SGP-ChristenUnie waardeert de inzet van het college van B&W om ook in Sliedrecht de druk van de overvolle opvang in Ter Apel te ontlasten. Het is ook fijn dat we op zo korte termijn al over dit punt van gedachten kunnen wisselen. Er zijn mensen die soms twijfelen aan de slagvaardigheid van de overheid, maar hier laat de plaatselijke overheid zien dat het mogelijk is om op korte termijn grote stappen te zetten.

Er moeten natuurlijk nog wel de nodige stappen gezet worden, maar met de ervaring die Sliedrecht heeft laten zien bij het inrichten van Stationspark 200 voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen hebben we daar alle vertrouwen in.

Een belangrijke leefregel voor christenen is de opdracht: We moeten God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Nu kun je een discussie opzetten: wie is onze naaste? Maar daar is de Bijbel duidelijk over: dat gaat om iedereen!
We moeten elkaar de helpende hand toesteken, als we daartoe in staat zijn. Het is ook onze christenplicht, en zeker als er mensonterende omstandigheden zijn ontstaan. En voorzitter, we kunnen niet ontkennen dat dat hier aan de hand is.

Gelukkig zijn we als Sliedrecht in de omstandigheid om een locatie ter beschikking te stellen die op korte termijn ingezet kan worden voor deze medemensen.

We zijn blij met de voortvarende aanpak die de burgemeester heeft laten zien. We steunen hem en het college dan ook volledig in deze keuze. We vinden het ook mooi om aan de burgers te laten zien dat de gemeente haar eigen kantoor openstelt. De locatie “ de Reling” is een praktische keuze, maar zeker ook een symbolische keuze om onze inwoners te laten zien dat de opvang letterlijk in eigen huis plaatsvindt!

Het betreurt de SGP-ChristenUniefractie het dat het zover moest komen in ons land. Deze ontwikkeling is een duidelijk teken dat de landelijke overheid grote steken heeft laten vallen in de achterliggende periode. En dit is helaas niet het enige dossier waar daadkrachtige besluiten achterwege zijn gebleven.

We hopen dat de belofte van het Rijk om deze situatie tijdelijk te laten zijn, ook echt op korte termijn met daadkrachtig handelen wordt ingelost. Wel goed is dat hetzelfde Rijk haar financiële verplichting voor de opvang die nu door het hele land geregeld wordt volledig op zich neemt door alle kosten te vergoeden.

Een punt van zorg is wel de extra belasting die deze opvang gaat geven voor onze ambtenaren. Zij leveren al een enorme prestatie bij de opvang van de Oekraïners in ons dorp, en nu komen er weer extra taken bij. Voor hen gaat het gewone werk daarnaast ook door. We zijn dankbaar met de gemotiveerde mensen die voor onze gemeente werken, maar we hopen dat ze hiermee niet overvraagd gaan worden. Een vraag daarom aan het college: Hoe ziet u erop toe dat én het reguliere werk doorgaat, én ook deze extra taken naast elkaar kunnen gaan?

We willen college en ambtenaren veel succes en zegen wensen bij het vele werk wat ook hier weer uit voortkomt.

Maar we sluiten af met een oproep aan iedereen in ons dorp om de groep mensen die over een aantal weken hier zullen arriveren te behandelen als onze naaste!

Dank u wel.