Blogs per auteur

 1. Bert-Jan Ruissen
  Annebeth 2018
  Door Annebeth Schild op 18 mei 2024

  Verkiezingsbijeenkomst SGP

  Op D.V. maandag 3 juni 2024 komt SGP-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Bert-Jan Ruissen naar de regio Drechtsteden.

  Lees meer over "Verkiezingsbijeenkomst SGP"
 2. Annebeth 2018
  Door Annebeth Schild op 13 januari 2024

  Matthijs Ippel nieuw raadslid SGP-ChristenUnie

  Op 6 februari, tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van 2024, zal Matthijs Ippel worden geïnstalleerd als nieuw gemeenteraadslid voor de SGP-ChristenUnie. Matthijs vult daarmee de lege plaats in die is ontstaan na het vertrek van Johan Oostrom.

  Lees meer over "Matthijs Ippel nieuw raadslid SGP-ChristenUnie"
 3. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 13 december 2023

  Vertrek van Johan Oostrom uit de raad

  Per 1 januari 2024 neemt Johan Oostrom afscheid als lid van de gemeenteraad van Sliedrecht. Johan is tot dit besluit gekomen doordat hij de verantwoordelijkheden voor zijn gezin, werkkring en gemeenteraad niet meer op een goede wijze kon combineren. 

   

  Lees meer over "Vertrek van Johan Oostrom uit de raad"
 4. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 4 december 2023

  Exploitatie zwembad

  Tijdens de bespreking in de gemeenteraad over de exploitatie van het zwembad constateerde de SGP-ChristenUnie dat de kosten van het zwembad richting de helft van de Ontroerende Zaak Belastingen (OZB) gaan (dus ruim 40 euro per Sliedrechter per jaar). Er werden door onze fractie twee voorstellen tot bijsturen gedaan.

  Lees meer over "Exploitatie zwembad"

  Labels:

 5. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 11 oktober 2023

  Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht

  We hebben als fractie de afgelopen weken regelmatig de vraag gekregen waarom we als gemeenteraad zouden besluiten over het geheel of gedeeltelijk volbouwen van het Dreespark. Er worden toch 120 woningen gebouwd?

  Het punt is: daar ging het besluit afgelopen dinsdag dus niet over. Het is ontzettend jammer dat iemand bij een informatieavond namens Tablis en de gemeente iets over die 120 woningen heeft geroepen, en dat er schetsen in het visieplan zijn gezet die de indruk wekken dat een percentage van het park zou worden bebouwd. Waar over besloten werd, was echter alleen maar dat er voor meerdere plekken in Sliedrecht een plan ontwikkeld gaat worden, zo ook voor het oude schoolterrein naast het Dreespark.

  Nu is het wel zo dat bij het ontwikkelen van zo'n plan altijd een voorstel kan worden gedaan om nog wat meer ruimte te nemen voor het bouwterrein. Daarom heeft onze fractie, samen met de VVD en het CDA een motie neergelegd om een duidelijke grens te trekken: Voor een kwalitatief en groen Willem Dreespark. Met als strekking: laat het park zoveel mogelijk intact. We vinden het namelijk belangrijk dat er woningen komen (want die zijn nodig), maar we willen wel het Dreespark intact houden. De motie heeft het gehaald, dus met dat kader kan de gemeente aan de slag bij de ontwikkeling met de plannen voor het schoolterrein.

  Onze Johan Oostrom sprak hierover dinsdag 10 oktober deze woordvoering uit:

  Lees meer over "Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht"
 6. Johan 2018
  Door Johan Oostrom op 4 juli 2023

  Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024

  Programma Ruimtelijke Vernieuwing 

  Bij de bespreking van de kadernota 2024 zijn er als flinke stappen genomen in de kernopgaven van ruimtelijke vernieuwing. Er al veel werk verzet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord en de Binnenstedelijke herstructurering. We merken daarin de flow, het enthousiasme en de drive om hier met elkaar wat moois van te maken.  Voorzitter daar zijn we oprecht dankbaar voor en willen dit als fractie ook van harte ondersteunen. Tegelijkertijd zien, en ervaren we, de forse uitdagingen die deze processen met zich meebrengen voor de organisatie en voor ons als volksvertegenwoordigers. We willen geen overijverige opzichters worden maar we streven naar wel verstandige doordachtzaamheidin de forse ontwikkelingsopgaven. De wijze waarop we de laatste tijd met beeldvormende vergaderingen zijn meegenomen hebben ons daarin zeker geholpen en dit zien we dan ook in het vervolg graag terug. Daarnaast hebben we begrip voor een dynamiek die de verschillende processen met zich meebrengen en aansluit bij het versnelde tempo van de deelprojecten. In het Programmaplan Ruimtelijke vernieuwing is uitgangspunt 4 daarvoor geactualiseerd. Maar naast begrip houden we graag ook grip in de nodige snelheid van de te lopen trajecten. Dank voor het antwoord op de hierover door ons gestelde vraag. Toch hebben we het nog niet helemaal helder en zouden daar indien mogelijk toch nog wat verheldering in willen. Voor ons is een startnotitie een overkoepelend document waarin o.a. ook de kaders voor een project of beleidsstuk worden opgenomen. Door een overkoepelend document onderdeel uit te laten maken van de daarin opgenomen kaders om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek van de deelprojecten levert ons nog de nodige kortsluiting op.

  Lees meer over "Het woord aan Johan over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2023- 2024"
 7. WhatsApp Image 2023-07-04 at 16.53.46.jpeg
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 4 juli 2023

  De bijdrage van Kees Ippel voor de Kadernota 2024

  Voorzitter,

   

  Bij een nieuwe start, is het goed om ook even terug te kijken naar het grondbeginsel van waaruit je handelt. Niet alle partijen hebben dat vanmiddag letterlijk uitgesproken, maar het mag duidelijk zijn dat elke partij naar de plannen kijkt door haar eigen bril (het liberalisme, het sociaal-democratischbeginsel, etc). Voor ons is het ook het moment om onze bijdrage in te kaderen langs de Bijbelse normen en waarden, die het beginsel zijn van onze fractie.

   

  Ruim een jaar geleden bij het aantreden van dit college heb ik woorden gebruikt uit het Bijbelboek Spreuken. Dat was naar aanleiding van enkele lessen van de wijze koning Salomo over Wijsheid. 

  Ik heb toen de Allegorie beschreven waarin Wijsheid en Verstand als twee personen beschreven worden, kortweg kwam het neer op het volgende:

  Echte wijsheid konden we volgens Salomo zien als Verstandige Doordachtzaamheid, en dan naar de normen van God, kortom de 10 Geboden.

   

  Zoals u allen wel zult weten zijn deze 10 geboden ook de basis geweest van hoe wij hier in Nederland onze omgangsvormen hebben geregeld. Deze geboden zijn te delen in twee delen. Het eerste deel gaat over de verhouding tot God (God liefhebben met heel het hart, ziel en verstand), maar vandaag willen we onze bijdrage juist richten op het tweede deel, namelijk over de verhouding tot elkaar. Door Jezus is gezegd: dat het tweede deel gelijk is aan het eerste. We moeten onze naaste liefhebben als onszelf!

  Lees meer over "De bijdrage van Kees Ippel voor de Kadernota 2024"
 8. Veiligheid
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 30 mei 2023
 9. Kees Ippel woordvoering.jpg
  Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 7 maart 2023

  Woordvoering besluitvormende vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht

  De volgende woordvoering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht is door fractievoorzitter Kees Ippel uitgesproken in de besluitvormende vergadering van 7 maart

  Lees meer over "Woordvoering besluitvormende vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Sliedrecht"
 10. Kees130122-01.jpg
  Door Kees Ippel op 16 februari 2023

  Opvanglocatie Sliedrecht

  Beste inwoners,

   Net als u hebben ook wij  kennis genomen van het nieuwsbericht dat de gemeente Sliedrecht overweegt om medewerking aan het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) te verlenen om een opvanglocatie van minimaal 100 tot maximaal 250 personen te realiseren. Onderzocht wordt of deze opvang voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden voor een minimale periode van vijf jaar.

  Lees meer over "Opvanglocatie Sliedrecht"