Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voorwoord

1921.jpg Op deze en onderliggende pagina's vindt u alle onderwerpen uit het verkiezingsprogramma “Geloven in Sliedrecht” voor de raadsperiode 2018-2022. De SGP-ChristenUnie is een christelijke fractie die de overheid ziet als dienares van God. God wil ons door haar regeren, zodat er onder de mensen goede orde en rust is en God door de burgers in vrijheid overeenkomstig Zijn Woord gediend kan worden. Daarbij geldt dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is veel-, zo niet allesomvattend. Vanuit onszelf is het onmogelijk maar in het vertrouwen dat God regeert door Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we het in Zijn handen laten. Alleen zo kunnen we elkaar dienen door de liefde. lees verder

Overige thema's