Zorgen voor een duurzaam Sliedrecht

Zorgen voor een duurzaam Sliedrecht

1827.jpg Duurzaamheid en rentmeesterschap zijn nauw met elkaar verbonden. We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie: dát is voor ons van groot belang. Wij zetten daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. De tijd dringt. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. lees verder

Duurzaamheidsthema's

Overige thema's