Zorgen voor een gezond Sliedrecht

Zorgen voor een gezond Sliedrecht

Voetballende kinderen Gezondheid is een thema dat ieder mens aangaat. Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar het gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De Bijbel spreekt over het bouwen en bewaren van de aarde, als opdracht aan de eerste mensen. Bouwen betekent dat we aan de slag mogen. Bewaren betekent dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met datgene wat God ons in de schepping heeft meegegeven. Dat is geen eenvoudige opdracht. Op veel terreinen gaat het mis. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in onze eigen omgeving: ons huis, ons werk en onze gemeente Sliedrecht. In en rond Sliedrecht is er veel bedrijvigheid. Bedrijven produceren, wat veel energie kost. Bij de productie komt afval vrij. Ook het weg-, trein- en scheepvaartverkeer draagt bij aan vervuiling van de luchtkwaliteit. Wij willen ervoor zorgen dat het energieverbruik geminimaliseerd wordt en dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in de leefomgeving terecht komen. Met betrekking tot energieverbruik en besparing verwijzen we ook naar ons thema Duurzaamheid. lees verder

Overige thema's