Kandidatenlijst 2018-2022

 • Nico de Jager
  We hebben een prachtige opdracht gekregen: “je naaste liefhebben als jezelf”. Omdat iedereen anders is, mag iedereen dat op zijn manier invullen. Ik heb dat bijvoorbeeld jarenlang mogen doen als ouderling. Vanuit mijn werk mag ik elke dag meehelpen mensen tot bloei te laten komen. Dichtbij en heel ver weg. En vanuit de politiek stuur ik nadrukkelijk mee als het gaat om de verdeling in de samenleving en het omgaan met de schepping. Op de manier die bij mij past. Maar, veel belangrijker, mét elkaar! Steeds maar weer gericht op wat bindt. Met respect voor elkaars verschillen.

 • Cees Paas
  Ik geloof in Sliedrecht, een dorp waar mensen met elkaar in plaats van langs elkaar leven. Een dorp waar de komende periode gewerkt moet worden aan een andere energievoorziening, een duurzame manier van wonen, werken en recreëren. Ik wil me graag inzetten om namens onze kiezers te bouwen aan een groen en sociaal Sliedrecht.

 • Hans Tanis
  Ook de komende jaren is er veel te doen in ons mooie dorp. Zo vragen bijvoorbeeld de zorg voor hen die wat extra aandacht nodig hebben, maar ook de leefbaarheid en de bereikbaarheid de nodige aandacht. Kortom, er is meer dan voldoende te doen, graag zou ik daar een bijdrage aan leveren. Waarbij ik dat hoop te doen in afhankelijkheid van mijn Schepper.

 • Ria de Mul - Donker
  Er gebeuren mooie dingen in ons dorp en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Als sociaal gemeenteraadslid maak ik me sterk voor een goed armoedebeleid, bestrijding van eenzaamheid en goede zorg.

 • Jan Visser
  Ik wil me inzetten voor ‘goed wonen en gezond leven’ in Sliedrecht. Ik heb dat in de afgelopen periode met veel plezier gedaan en wil de opgedane kennis en ervaring graag inzetten in de komende periode, voor alle inwoners van Sliedrecht.  De aarde is niet mijn bezit, we hebben deze in bruikleen gekregen van onze Schepper.  Ik voel me verantwoordelijk om er verstandig mee om te gaan, met alle medebewoners. Wat je geleend hebt, wil je toch graag in ‘goede staat’ teruggeven?

 • Arnoud Spruijt
  Ik wil me graag inzetten voor een duurzaam Sliedrecht. Een Sliedrecht waar je plezierig woont, werkt, naar school gaat en ontspanning zoekt. Ik geloof dat Sliedrecht in staat is om toekomstige uitdagingen ambitieus en verantwoord aan te gaan, graag draag ik hier aan bij.

 • Hugo van Meeuwen
  Sliedrecht is een prachtige gemeente waar wij met veel plezier wonen. Graag draag ik een steentje bij door goede oplossingen te bedenken voor maatschappelijke lokale puzzels. Met behoud van het dorpsgevoel waarin iedereen met elkaar leeft in goede harmonie.

 • JanBart Karens
  Ik geloof in rechtvaardig en hoopvol Sliedrecht, in de kracht van onze gemeenschap. Waar we in alle diversiteit goed samenwonen en samenleven. In een dorp dat vooruit durft te kijken maar niemand laat staan. Daar zet ik me graag de komende jaren voor in.

 • Kees Ippel
  Vanuit diverse invalshoeken heb ik me in de achterliggende jaren voor de maatschappij ingezet. Binnen de kerken, maar ook vanuit persoonlijke betrokkenheid bij het onderwijs.
  Als ondernemer ben ik het laatste jaar ook betrokken geraakt bij het platform Veilig Ondernemen in Sliedrecht. Politiek is nu een nieuwe invalshoek en ik hoop met de kennis die ik heb opgedaan me in te zetten voor een veilig, duurzaam en betrokken Sliedrecht.

 • Mark Kornet
  Door mijn leeftijd en plek in de maatschappij wil ik mij inzetten voor jong en oud. Ik wil een verbinding maken met jongeren en daarbij een voorbeeld zijn voor jongeren die hun stem willen laten horen. Mijn interesse en inzichten liggen voornamelijk op het gebied van veiligheid. Vanuit mijn achtergrond bij de overheid heb ik ervaring opgedaan in het publieke domein en de daarbij behorende veiligheid in het breedste aspect. Het lijkt me prachtig om met elkaar de armen ineen te slaan en vanuit onze overtuiging Sliedrecht iedere dag een stukje beter te maken!

 • Gerold Kroon
  Werken aan een mooi Sliedrecht is geen individuele taak, maar een gezamenlijke taak, waar ik mij graag voor inzet.

 • Rianne Stouten - de Winter
  Een kleurrijk Sliedrecht waarin creativiteit nog meer wordt gestimuleerd: daar zit muziek in. Daag kinderen creatief uit en volwassenen zullen hen volgen. Daar teken ik voor.

 • Joanne Ligthart - de Bruin
  Sliedrecht is mijn geboorteplaats en thuisbasis. Het is een prachtig dorp met veel voorzieningen en met veel vooruitgang. Toch geloof ik dat we ons dorp aan de Merwede met elkaar een nóg betere plaats kunnen maken. Graag zet ik mij daarom in als één van de vele kleine schakeltjes tussen samenleving en gemeente. Opdat Sliedrecht een dorp met waarden en normen is, waar iedereen meetelt, mooi kan wonen, veilig kan leven en goed kan opgroeien!

 • Edwin Monster
  Ik denk graag mee over de toekomst van Sliedrecht. Wat zou het mooi zijn als wij én onze kinderen in een duurzame gemeente opgroeien! Daarom wil ik eraan bijdragen dat de natuur in Sliedrecht zijn plek blijft behouden.

 • Fijke Mulder
  Betrokkenheid bij de politiek en dan met name bij de SGP heb ik van jongs af aan mee gekregen. Als kind samen met mijn broers en vader een spannend Kamerdebat volgen op de radio, rond verkiezingen folders bezorgen en op een verkiezingsmarkt staan. De installatie van de raad en de wethouders in onze woonplaats Waddinxveen bijwonen was een hoogtepunt! Als jongere op de publieke tribune van Capelle aan den IJssel een raadsvergadering volgen en later in Papendrecht betrokken zijn bij de lokale fractie en kiesvereniging. En nu gevraagd om op de gezamenlijke lijst voor de gemeenteraad te staan. Vanuit wat God ons in de Bijbel voorhoudt het Sliedrechtse bestuur praktisch invullen, daar wil ik voor staan.

 • Annebeth de Jong
  Als ik de wereld wil veranderen, kan ik het beste thuis beginnen. Mijn plek op deze lijst staat in belang van hulpbehoevenden en van een duurzamer Sliedrecht.

 • Douwe de Haan
  Op de vraag of ik mij kandidaat wilde stellen heb ik positief geantwoord, omdat ik christelijke politiek een warm hart toe draag. Ik vind het belangrijk dat burgers vanuit hun eigen overtuigingen participeren in de samenleving.

 • Tobias Cinjee
  In mijn studie sociologie ben ik veel bezig met thema’s zoals sociale ongelijkheid en maatschappelijke voorzieningen; thema’s die ook aan bod komen in het beleid van de SGP-ChristenUnie. Een toegankelijk en humaan karakter van de gemeente bij een intensieve zorgvraag of sociale nood, is ontzettend belangrijk en herken ik in het verkiezingsprogramma.

 • Johan Oostrom
  De mogelijkheid tot kandidaatstelling is min of meer op mijn pad gekomen en heb ik gedaan vanuit de gedachte “om te doen alles wat uw hand vindt om te doen”. In de maatschappij heb ik een taak in de zorgverlening op de Intensive Care en vanuit deze achtergrond wil ik mij inzetten voor een evenwichtige verdeling tussen de eigen verantwoordelijkheid en solidariteit betreffende de zorg en ondersteuning voor iedere inwoner in Sliedrecht.

 • Ronald Kitsz
  Sliedrecht is er voor al haar inwoners die enerzijds bijdragen aan de lokale economie, cultuur en het verenigingsleven, anderzijds van haar voorzieningen (mogen) profiteren, zoals ook de SGP-Christen Unie dit ziet. Daarbij staat de aandacht voor veiligheid terecht hoog op de agenda. Veiligheid dat een issue is vanwege de zwaar milieubelastende en soms zelfs de volksgezondheid bedreigende bedrijfsvoering in de directe omgeving. Maar ook de veiligheid van de straat tot in de klas en van in huis tot op het werk.

 • Gerard van Urk
  Sliedrecht is een mooi, centraal liggend dorp, waar ik met een (jong) gezin met plezier woon. Graag lever ik een bijdrage, om dit Sliedrecht schoner en veiliger aan de volgende generatie door te geven.

 • Jos van As
  Omdat politieke keuzes de hele samenleving raken, moeten standpunten bekend gemaakt worden. Graag zet ik me in om onze overtuiging te laten horen in Sliedrecht.

 • Ad van den Dool
  Ik geloof. In Sliedrecht.

 • Robert de Bruin
  Ik steun de ChristenUnie van harte. Als overtuigd christen heb ik oog voor de toekomst (van onze kinderen), vrede, vrijheid en kansen voor iedereen.