Zorgen voor een leefbaar Sliedrecht

Zorgen voor een leefbaar Sliedrecht

P1080497a Sliedrecht is een dorp waarin gemeenschapszin vaak een basis vormt voor mooie initiatieven. Of dat nu op verenigings- of kerkelijk niveau wordt georganiseerd of door de plaatselijke horeca. Naast verenigingen zijn er ook veel stichtingen die zich inzetten voor de Sliedrechtse samenleving en op kleine of grote schaal bijdragen aan een bruisend Sliedrecht. Denk hierbij aan de Avondvierdaagse, het Baggerfestival, het Korenfestival, diverse braderieën en markten. Kortom: duidelijke signalen van levendige stichtingen en verenigingen. Sliedrecht is een dorp waar écht iets te doen is. Samen maken we van Sliedrecht een leefbaar dorp. Zo bieden wij onze inwoners ontspanning, gezelligheid en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dat zorgt ervoor dat we kunnen beleven wat het is om met elkaar in een dorp als Sliedrecht te wonen.

Rekening houden met elkaar: geloof, hoop en liefde

In een leefbaar dorp houden we rekening met elkaar. Ons programma bevat een afgewogen balans tussen rust en gezelligheid. Dat doen we door duidelijke afspraken met elkaar te maken.

Vanuit de Bijbel geloven wij dat God één dag apart heeft gezet om mens en maatschappij op adem te laten komen. Een collectief rustmoment. Wij vinden het belangrijk om dit geluid vanuit ons geloof in de Sliedrechtse samenleving te laten klinken. Daarbij hebben wij de hoop dat we hierin op een positieve manier bijdragen aan een samenleving waarin ruimte is voor zowel rust als gezelligheid. Vanuit de liefde kunnen wij ons verplaatsen in de drijfveren van de ander: niet enkel denken in beperkingen, maar ook vrijheid en ruimte bieden om binnen ‘gezonde’ kaders activiteiten te organiseren. lees verder

Leefbaarheidsthema's

Overige thema's