Zorgen dat iedereen in Sliedrecht mee kan doen

Zorgen dat iedereen in Sliedrecht mee kan doen

Iedereen telt mee bij de SGP-ChristenUnie. Vanuit naastenliefde staan wij daarvoor. Op basis van dat vertrekpunt vinden we dat iedereen gelijkwaardig is: ook mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen, vluchtelingen én mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. En meetellen betekent in onze ogen ook meedoen. We staan voor een samenleving waaraan iedereen – jong en oud, betaald of onbetaald – naar vermogen mee kan doen (inclusieve samenleving). Kwetsbare inwoners, verwarde personen, inwoners in armoede, vluchtelingen, ouderen en mensen met een beperking verdienen daarbij bijzondere aandacht. Wij geloven in de positieve effecten van participatie, zowel voor het individu als de hele gemeenschap. Iedere inwoner moet naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. lees verder

Overige thema's