Zorgen voor een ondernemend Sliedrecht

Zorgen voor ondernemend Sliedrecht

1961.jpg De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de arbeidsmarkt en economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait echter niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Een economie is volgens de SGP-ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De SGP-ChristenUnie komt op voor ondernemers.

De SGP-ChristenUnie wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid, ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers. lees verder

Overige thema's