Zorgen voor een sportief Sliedrecht

Zorgen voor een sportief Sliedrecht

1900.jpg Sporten en bewegen is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sport moet bereikbaar en betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Daarbij zetten we ons specifiek in om minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen te betrekken. Open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein dragen hier aan bij. De SGP-ChristenUnie is er van overtuigd dat breedtesport en amateursportverenigingen het meeste hieraan bij dragen. Sport vormt mensen letterlijk en figuurlijk. Breedtesport stimuleert sociale vaardigheden, contacten, omgaan met succes en teleurstellingen.

Het creëren of uitbreiden van fiets-, ruiter-, fitness-, wandel-, en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Afstemming met provincie en omliggende gemeenten is daarbij belangrijk.

De SGP-ChristenUnie juicht initiatieven als het project van Schoolplein naar Sportplein, de sport- en spelmiddagen “Binnenste Buiten”, het NK Knikkeren en de nationale buitenspeeldag toe. De rol van een combinatiefunctionaris of sportfunctionaris is noodzakelijk. Wij geloven dat sport een preventief middel is in strijd tegen drugs- en alcoholgebruik, maar ook tegen hangenjongeren en overlast. Vanuit sociaal oogpunt – contacten leggen – sociale vaardigheden – omgaan met succes en teleurstellingen. lees verder

Overige thema's